Een afdeling van een verpleeghuisorganisatie die continu werkt aan verbetering en innovatie met betrekking tot een Topcare specialisme, is te herkennen aan het Topcare predicaat.

Toetredingscriteria

Om in aanmerking te komen voor het Topcare predicaat toetst een onafhankelijke visitatiecommissie of de afdeling voldoet aan de Topcare toetredingscriteria. Deze criteria richten zich op:

  • Zorg, behandeling, begeleiding en wonen (o.a. zorgfuncties binnen de Topcare patiëntengroep, methodische werkwijze, multidisciplinair team, interne samenwerking, ervaring, basiszorg, veiligheidsbeleid)
  • Expertise-functie (o.a. inzet van Topcare expertise voor patiënten die nog zelfstandig wonen en collega's buiten de eigen organisatie)
  • Onderzoek (o.a. samenwerking kennisinstituut/hoogleraar, onderzoeksbeleid, agenda en planning onderzoek, onderzoeksvaardigheden, resultaten)
  • Implementatie, scholing en disseminatie (o.a. implementatie onderzoek, verspreiding onderzoeksresultaten, opleidings- en scholingsbeleid)
  • Verbetercultuur en draagvlak (bekendheid en draagvlak binnen de organisatie, reflectie, commitment en evaluatie).

Lees hier de volledige toetredingscriteria

Eerst vindt een proefvisitatie plaats aan de hand van de toetredingscriteria, daarna de officiële visitatie. De afdeling moet de potentie hebben binnen 4 jaar uit te groeien tot een volwaardige Topcare afdeling.

Criteria ontwikkelvisitatie

Als de afdeling het Topcare predicaat behaalt, committeert de afdeling zich te werken aan verdere intensivering en implementatie van onderzoek en scholing ter verbetering van langdurige zorg. Na 4 jaar toetst de onafhankelijke visitatiecommissie of de nodige vooruitgang is geboekt volgens aanzienlijk zwaardere criteria voor de ontwikkelvisitatie. Is de uitslag positief, dan ontvangt de afdeling het predicaat wederom voor de duur van 4 jaar.

Lees hier de volledige tekst van de criteria voor de ontwikkelvisitatie