We zijn druk bezig met het herschrijven van de criteria van Topcare, daarbij geholpen door interne en externe adviseurs. De eerste set aan criteria, de Toetredingscriteria en Ontwikkelcriteria hebben uitstekend dienst gedaan tijdens de opbouwfase van Topcare. De huidige Topcare-expertisecentra zijn ermee geselecteerd, en daar zijn we trots op. Nu, 4 jaar na de laatste herziening, is het tijd om de criteria te vernieuwen. De lat gaat zeker niet omlaag, maar het wordt wel duidelijker waar een zorgorganisatie aan moet voldoen. Tot eind 2019 gelden formeel nog de oude criteria, vanaf 2020 leggen we de kandidaat-expertisecentra langs de opnieuw geschilderde lat.

Alvast een eerste inkijkje. De vernieuwde criteria zijn ingedeeld naar vier doelen:

  1. Bieden van specialistische zorg & behandeling
  2. Verrichten van onderzoek
  3. Ontwikkelen en leren
  4. Delen van expertise

Om te bepalen of een zorginstellingen deze doelen bereikt, hebben we een aantal duidelijke criteria opgesteld met voor elk criteria een indicator. De bedoeling van Topcare blijft hetzelfde en wie nu aan de criteria voldoet, zal niet voor verrassingen komen te staan. Maar het wordt wel logischer en duidelijker.

Onderstaand staan nog de 'oude' criteria, maar vanaf medio oktober zullen hier de nieuwe criteria komen.

 

Toetredingscriteria

Om in aanmerking te komen voor het Topcare predicaat toetst een onafhankelijke visitatiecommissie of de afdeling voldoet aan de Topcare toetredingscriteria. Deze criteria richten zich op:

  • Zorg, behandeling, begeleiding en wonen (o.a. zorgfuncties binnen de Topcare patiëntengroep, methodische werkwijze, multidisciplinair team, interne samenwerking, ervaring, basiszorg, veiligheidsbeleid)
  • Expertise-functie (o.a. inzet van Topcare expertise voor patiënten die nog zelfstandig wonen en collega's buiten de eigen organisatie)
  • Onderzoek (o.a. samenwerking kennisinstituut/hoogleraar, onderzoeksbeleid, agenda en planning onderzoek, onderzoeksvaardigheden, resultaten)
  • Implementatie, scholing en disseminatie (o.a. implementatie onderzoek, verspreiding onderzoeksresultaten, opleidings- en scholingsbeleid)
  • Verbetercultuur en draagvlak (bekendheid en draagvlak binnen de organisatie, reflectie, commitment en evaluatie).

Lees hier de volledige toetredingscriteria

Eerst vindt een proefvisitatie plaats aan de hand van de toetredingscriteria, daarna de officiële visitatie. De afdeling moet de potentie hebben binnen 4 jaar uit te groeien tot een volwaardige Topcare afdeling.

Criteria ontwikkelvisitatie

Als de afdeling het Topcare predicaat behaalt, committeert de afdeling zich te werken aan verdere intensivering en implementatie van onderzoek en scholing ter verbetering van langdurige zorg. Na 4 jaar toetst de onafhankelijke visitatiecommissie of de nodige vooruitgang is geboekt volgens aanzienlijk zwaardere criteria voor de ontwikkelvisitatie. Is de uitslag positief, dan ontvangt de afdeling het predicaat wederom voor de duur van 4 jaar.

Lees hier de volledige tekst van de criteria voor de ontwikkelvisitatie