Website

www.avoord.nl/

Specialisaties

Dementie

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert die zorg waar u dat wenst; in de wijk en op onze locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert.

In de verzorging en begeleiding van mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben, lopen we voorop. Voor onze specialisatie in dementie hebben wij het Topcare-predicaat ontvangen.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verbinding tussen zorg en onderzoek te leggen. Zo helpen we de zorg verder. Het is belangrijk dat Topcare ons daarin ondersteunt.

Opleidings- en expertisecentrum

Wij willen de zorg voor mensen met dementie verbeteren én enthousiaste, leergierige zorgprofessionals opleiden. Zorgprofessionals die meedenken over hoe we de zorg steeds beter kunnen maken. Avoord is een opleidings- en expertisecentrum voor dementieprofessionals, waarin de verbinding tussen zorgpraktijk, wetenschappers, onderwijsinstellingen en collega-zorgaanbieders centraal staat. Naast dementiezorg, investeert Avoord ook in onderzoek binnen de palliatieve zorg en arbeidsproductiviteit.

Onderzoek

SOCAV

‘Regie behouden over uw eigen leven’ is ons uitgangspunt. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers de juiste methoden beheersen om deze eigen regie bij mensen met dementie zoveel mogelijk te ondersteunen. Ons onderzoek is er voornamelijk op gericht medewerkers hiervoor de juiste methoden en technieken te bieden.

Samenwerking

Voor dit onderzoek werken we samen met prof. dr. Maud Graff (hoogleraar Ergotherapie aan het Radboudumc), prof. dr. Mirjam van Reisen (hoogleraar International Relations, Innovation and Care aan Tilburg University) en Stichting Zet. Samen ontwikkelen we SOCAV.

Waar staat SOCAV voor?

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. SOCAV is gebaseerd op de ergotherapierichtlijn EDOMAH (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis) en de Kalorama-coachmethode voor verzorgenden.

SOCAV omvat de training en coaching van zorg- en welzijnsprofessionals én mantelzorgers. Zij leren:

  1. hoe ze de wensen en behoeftes van cliënten met dementie kunnen achterhalen
  2. hoe ze de eigen regie van de cliënten kunnen versterken
  3. hoe ze cliënten helpen om betekenisvolle vaardigheden te behouden of (opnieuw) aan te leren

Veelbelovende resultaten

Resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van SOCAV voor intramuraal verblijvende cliënten zijn veelbelovend. Cliënten met dementie ervaren meer eigen regie tijdens zorgmomenten én een hogere tevredenheid als ze activiteiten uitvoeren die voor hen betekenisvol zijn. Ook zorgprofessionals en mantelzorgers zien de meerwaarde van SOCAV in.

SOCAV in de thuissituatie

Avoord bouwt verder aan SOCAV voor cliënten in de thuissituatie. Zo onderzoeken we of SOCAV bijdraagt aan het welzijn en de kwaliteit van leven van thuiswonende cliënten met dementie én hun mantelzorgers. Daarnaast bekijken we of SOCAV bijdraagt aan het verminderen van gedrags- en stemmingsveranderingen bij mensen met dementie.

Ethische dilemma’s in de palliatieve fase van dementie

In de palliatieve fase bij een cliënt met dementie kan het voorkomen dat beslissingen die door naasten van een cliënt worden gemaakt, niet overeenkomen met de visie van het zorgteam en de wens van de cliënt. Wat doe je als zorgverlener in zo’n moeilijke situatie?

Moniek Mathijssen, Palliatieve Zorg verpleegkundige en werkzaam op psychogeriatrische afdelingen van Avoord, doet onderzoek naar de verbinding tussen palliatieve zorg en dementiezorg om dergelijke ethische dillema’s te voorkomen.

Haar doel is een product te ontwikkelen dat de zorgverlener hulp en ondersteuning biedt als familie en/of naasten (behandel)beslissingen nemen die:

  • vanuit professioneel oogpunt niet in het belang van de bewoner zijn
  • en/of niet overeenkomstig de wens van de bewoner zijn

Samenwerking met Avans

Moniek voert haar onderzoek uit in samenwerking met Michael Echteld, Lector Zorg rond het Levenseinde bij Avans Hogeschool Breda. Michael biedt ondersteuning bij het onderzoek en geeft Moniek toegang tot meerdere informatiebronnen zoals databanken en kenniskring overleggen bij Avans Hogeschool.

Moniek: “Ik vind het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren, in dit geval de palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Hierdoor kan ik ondersteuning bieden aan mijn collega’s, vooral als er sprake is van een situatie waarin het verlenen van goede zorg en comfort wordt belemmerd. De samenwerking met Avans Hogeschool biedt mij daarbij nieuwe mogelijkheden om mijn kennis en ervaring uit te breiden en daardoor nog beter in mijn werk te worden. Op deze manier kan ik er nog meer voor mijn collega’s zijn.”