Website

www.avoord.nl/

Specialisaties

Dementie

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert die zorg waar u dat wenst; in de wijk en op onze locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert.

In de verzorging en begeleiding van mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg behoeven, lopen we voorop. Voor onze specialisatie in dementie hebben wij het Topcare-predicaat ontvangen.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verbinding tussen zorg en onderzoek te leggen. Zo helpen we de zorg verder. Het is belangrijk dat Topcare ons daarin ondersteunt. We hopen niet alleen de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, maar ook enthousiaste, leergierige werknemers op te kunnen leiden. Werknemers die meedenken over hoe we de zorg steeds beter kunnen maken. We streven ernaar uit te groeien tot een opleidings- en expertisecentrum voor dementieprofessionals, waarin de verbinding tussen zorgpraktijk, wetenschappers, onderwijsinstellingen en collega-zorgaanbieders centraal staat.

Onderzoek

‘Regie behouden over uw eigen leven’ is ons uitgangspunt. Om medewerkers te leren hoe ze deze eigen regie bij mensen met dementie het beste kunnen ondersteunen, is ons dementie-onderzoek voornamelijk hierop afgestemd. Voor dit onderzoek werken we samen met  prof. dr. Maud Graff (hoogleraar Ergotherapie aan het Radboudumc) en prof. dr. Mirjam van Reisen (hoogleraar International Relations, Innovation and Care aan Tilburg University). Samen ontwikkelen we SOCAV.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. SOCAV is gebaseerd op de ergotherapierichtlijn EDOMAH (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis) en de Kalorama-coachmethode voor verzorgenden. SOCAV omvat de training en coaching van zorg- en welzijnsprofessionals én mantelzorgers. Zij leren hoe ze de wensen en behoeftes van cliënten met dementie kunnen achterhalen, de eigen regie van de cliënten kunnen versterken en cliënten kunnen helpen om betekenisvolle vaardigheden te behouden of (opnieuw) aan te leren.

Resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van SOCAV voor intramuraal verblijvende cliënten zijn veelbelovend. Cliënten met dementie ervaren meer eigen regie tijdens zorgmomenten, én een hogere tevredenheid als ze activiteiten uitvoeren die voor hen betekenisvol zijn. Ook zorgprofessionals en mantelzorgers zien de meerwaarde van SOCAV in.

Avoord bouwt verder aan SOCAV in verschillende projecten. Zo zullen we onderzoeken of SOCAV bijdraagt aan het welzijn en de kwaliteit van leven van thuiswonende cliënten met dementie én hun mantelzorgers, en of SOCAV bijdraagt aan het verminderen van gedrags- en stemmingsveranderingen bij mensen met dementie.