Binnen Atlant Heemhof bieden we gespecialiseerde zorg en behandeling aan clienten met de ziekte van Huntington.

Hiervoor hebben we in 2015 het Topcare predicaat ontvangen.

Atlant is actief betrokken geweest bij het opzetten van de stichting Topcare, omdat we het verbeteren van de zorg en behandeling aan clienten met de ziekte van Huntington heel belangrijk vinden. De criteria waarop we als doelgroep getoetst wordt geven verder richting aan het willen verbeteren.

Er is, mede door Topcare, veel aandacht voor onderzoek, verbetercultuur, en een nieuwsgierige houding bij de medewerkers: Waarom doen we wat we doen, kunnen we onderzoeken en aantonen dat we met de geboden zorg en behandeling het goede doen, en waarin kunnen we ons verbeteren? Eigen regie van de cliënt staat hierbij hoog in het vaandel en zo mogelijk worden de wensen van de cliënten ingevuld.

We zijn hard bezig om medewerkers voldoende kennis en vaardigheden te geven om zelf onderzoek te doen of mee te werken aan onderzoek. Dat kan een klein praktijkgericht onderzoek zijn, maar ook een wetenschappelijk onderzoek dat jaren loopt. Ook zijn medewerkers betrokken bij verbeter- en innovatieprojecten. Dit alles natuurlijk in het belang van onze cliënten van vandaag en morgen!

Onderzoeken

Een greep uit onderzoeken en innovatieprojecten die bij Atlant lopen / hebben gelopen:

  1. ‘Eline-spreekt’-app

Communicatie-app op de iPad als communicatiehulpmiddel voor cliënten met de ziekte van Huntington

Tijdens dit 1-jaar durende onderzoeksproject (2016-2017) is gezocht naar een passende communicatie-app op de iPad voor cliënten met de ziekte van Huntington die in het verpleeghuis wonen. Na vergelijken van verschillende app’s is gekozen voor de app ‘Eline Spreekt’. Acht cliënten hebben deze app gebruikt als ondersteuning in hun dagelijkse communicatie. Cliënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers waren positief over de andere mogelijkheden die de iPad biedt zoals mailen, foto’s maken, skypen of muziek luisteren.

  1. Zelfmalen-project

De toepassing van de groentesnijmachine bij cliënten met slikproblemen

Wij willen de cliënten met slikproblemen graag een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aanbieden. Omdat er slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen op de markt is voor mensen met slikproblemen loopt er vanaf 2016 (tot heden) een innovatieproject met een groentesnijmachine, de zogeheten Kitchen Aid.  Het stelt cliënten met slikproblemen in staat om andere voedingsmiddelen te eten dan het reguliere aanbod. Hiermee is het eten van bijvoorbeeld chips, haring of patat  mogelijk.  Getrainde zorgmedewerkers kunnen, als er geen kok aanwezig is, deze voedingsmiddelen bereiden. Het welzijn van de cliënt met slikproblemen willen we hiermee vergroten.

  1. Early Risk Management (ERM) bij cliënten met de ziekte van Huntington

De toepassing van vroegsignalering en signaleringsplannen.

Het doel van het onderzoeksproject (2016-2017) was om te bestuderen hoe ERM kan bijdragen aan optimaal riskmanagement en een betere beheersing van agressie incidenten bij cliënten.

Het helpt  de medewerkers gericht te observeren, de vroege signalen van agressie te herkennen en biedt handvatten voor concrete acties. De meerwaarde van ERM is ook dat het plan samen met de cliënt wordt gemaakt; het geeft de cliënt een actieve rol, hij/zij wordt medeverantwoordelijk en iemand leert om zijn/haar eigen gedrag te monitoren.

  1. Seksualiteit en intimiteit

Meer structurele aandacht voor wensen met betrekking to  intimiteit en seksualiteit

In de zorgpraktijk werd vooral gekeken naar problemen die ontstonden op het gebied van seksualiteit en  intimiteit, zoals ontremd gedrag. Aan de ‘normale’ behoefte werd onvoldoende aandacht geschonken. Atlant werkt via een innovatieproject (2016 – heden) aan een open klimaat waarin behoeften aan seksualiteit en intimiteit van de cliënten als onderdeel van welzijn wordt gezien en waarin het een structureel onderdeel van gesprek kan zijn tussen cliënt, partner en EVV. Wensen en behoeften worden daardoor eerder bespreekbaar gemaakt. Atlant heeft met dit thema de Topcare innovatieprijs 2016 gewonnen. Deze prijs heeft een zorgmedewerker en psycholoog in staat gesteld om dit innovatieproject uit te voeren.