Een kernwoord bij Topcare is leren. Leren in de betekenis van ‘nieuwsgierigheid ontwikkelen’, ‘veranderen’, ‘proberen’, ‘fouten maken’, maar ook gewoon: luisteren naar iemand die er veel van weet. En onder begeleiding en samen met collega’s onderzoek doen.

Dit alles doen we met de Topcare Scholing. De methodiek voor deze scholing is speciaal ontwikkeld door twee methodiek-ontwikkelaars en twee ervaren onderzoekers die werken bij Topcarecentra-van-het-eerste-uur. Dat we deze scholing hebben kunnen ontwikkelen, is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

In de Topcare Scholing werken we samen in een groep, met ongeveer 12 deelnemers. Zorgprofessionals van MBO-3, MBO-4, HBO en WO niveau kunnen meedoen aan de Topcare scholing. De groep doorloopt gezamenlijk alle fasen van onderzoek, de zogenaamde onderzoekscyclus. Aan de hand van concrete thema’s als ‘eten en drinken, slapen, dagbesteding, denken en gedrag’ gaat zij aan de slag met het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De Topcare Scholing is een praktijkgericht leertraject, en geeft de mogelijkheid om op methodische wijze en stapsgewijs een onderzoekstraject samen goed te doorlopen.

De Topcare Scholing is niet zomaar een workshop van anderhalf uur, maar een serieuze scholing die ongeveer een half jaar in beslag neemt. De scholing bestaat uit vier modules, met een aantal bijeenkomsten per module. De trainees verrichten een echt onderzoek op de afdeling. Om alles goed in te roosteren is het belangrijk om de scholing ruim van tevoren te organiseren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de Topcare Scholing, Anne-Wil Heemskerk: heemskerk@topcare.nl