Noorderbreedte/Nieuw Toutenburg is gespecialiseerd in Gerontopsychiatrie en Korsakov. 

In 2018 is het Topcare predicaat ontvangen voor de doelgroep Gerontopsychiatrie. In 2019 staat de eerste visitatie voor Korsakov gepland.

Ambitie

Het is het eerste verpleeghuis in Friesland en het tweede in Nederland dat voor de doelgroep Gerontopsychiatrie een Topcare centrum is. Nieuw Toutenburg geeft intramurale zorg aan 50 gerontopsychiatrische patiënten, naast de zorg voor 70 Korsakov cliënten. Volgens de Topcare visitatiecommissie doen de medewerkers dat uitstekend: “Iedere bewoner hier is welkom en niemand wordt benaderd als een probleem. Nieuw Toutenburg gaat uit van de mogelijkheden die iemand heeft.”

Noorderbreedte heeft de ambitie om Nieuw Toutenburg een expertisecentrum te laten zijn voor complexe verpleeghuiszorg en onbegrepen gedrag, zoals bij ouderen met psychische problemen. De toekenning van het Topcare predicaat Gerontopsychiatrie en de ambitie om het predicaat te ontvangen voor de doelgroep Korsakov, past hier uitstekend bij. Met de nieuwbouw die dit jaar start, wordt de woonomgeving nog meer afgestemd op de wensen van de huidige bewoners.

Over het onderzoek

Het doen van onderzoek is een belangrijk element van Topcare en van het verder ontwikkelen van het expertisecentrum. Dit onderzoek wordt in Nieuw Toutenburg op verschillende niveaus gedaan: van wetenschappelijk onderzoek tot het doen van onderzoek door studenten, stagiaires en ook door de eigen zorgmedewerkers. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Er lopen meerdere onderzoeken, die met de volgende thema’s te maken hebben:   

  1. Het krijgen van inzicht in de ontwikkelingen van de cliëntgroep en het bevorderen van de eigen regie van de oudere met psychische problemen.
  2. Het bevorderen van de betrokkenheid van het cliëntsysteem/de familie bij de oudere met psychische problemen en de zorg rond die cliënt (waaronder de thema’s familieparticipatie en familieondersteuning).
  3. Het beter begrijpen van, en om kunnen gaan met het gedrag bij ouderen met psychische problemen, in situaties waarin medewerkers handelingsverlegen zijn (preventie van en omgaan met onbegrepen gedrag of probleemgedrag).