Specialisaties

Gerontopsychiatrie

Optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek, gaat volgens ons over een passend vervolg vinden.

Passend bij de persoon, en passend bij de omstandigheden. Samen met de bewoner, mantelzorgers, onze vrijwilligers en medewerkers zetten wij ons daar dagelijks voor in. 

Verhaallijn doortrekken

Als het leven opeens kantelt door ouderdomsproblemen, biedt De Waalboog ondersteuning om zoveel mogelijk je verhaallijn op te pakken vanaf het punt waar alles nog paste. Iemands verhaallijn is niet alleen het uitgangspunt, maar ook onze leidraad in de optimale ondersteuning bij het vervolg van dat verhaal. Zodat we met onze zorg ook steeds een waardig vervolg kunnen geven aan wie jij was, aan wie je nu bent. Zo goed en zo vaak als dat kan. Zo thuis als maar kan.

Complex

Het ondersteunen van mensen met complex gedrag en ouderdomsproblemen, is waar wij onze expertise hebben ontwikkeld. Dat geldt zowel voor jonge mensen als ouderen én hun familie. Wij bieden diagnostiek en zorg op maat aan bewoners met palliatieve zorg, jonge mensen met dementie, mensen met gerontopsychiatrie en aan dementerenden met zeer ernstig probleemgedrag.

Kennis ontwikkelen en delen

De Waalboog werkt actief aan kennisontwikkeling en kennis delen. Alleen zo kunnen we de ouderenzorg blijven verbeteren. Daarom nemen we actief deel in regionale en landelijke kennisnetwerken, zoals Topcare. Ook zijn we lid van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) , de netwerken voor jonge mensen met dementie en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP). Deelname aan onderzoek is voor ons vanzelfsprekend. Mede daarom werken we nauw samen met wetenschappelijk onderzoekers, hebben wij een hoogleraar en een praktijkonderzoeker in dienst. Voorbeelden van lopende onderzoeken: