Criterium A

De Topcare zorgorganisatie moet voor de ontwikkelvisitatie aantonen dat zij nog steeds voldoet aan alle toetredingscriteria.

Criterium B 

De zorgorganisatie moet aantonen dat in de periode tussen toetredingsvisitatie en ontwikkelvisitatie op alle vijf de aandachtsgebieden van de Topcare toetredingscriteria voor Topcare relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het beleid en de praktijk. 

Criterium C

De zorgorganisatie moet aantonen dat zij enkele (onderzoeks/scholings)projecten heeft uitgevoerd waarbij de Topcare cyclus is doorlopen. Schematisch voorgesteld:  
praktijkvraag --> onderzoek/scholing --> toepassing in zorg --> disseminatie

Criterium D

De zorgorganisatie beschikt over een dataregistratiesysteem waarmee te allen tijde op geaggregeerd niveau data beschikbaar zijn voor het verbeteren van zorg (inhoudelijk en procesmatig) en voor praktijkgericht onderzoek. 

Criterium E

De zorgorganisatie heeft op alle aandachtsgebieden concrete plannen en voornemens geformuleerd en vastgelegd voor de vier jaar na de ontwikkelvisitatie.

 

De criteria voor de ontwikkelvisitatie van Stichting Topcare zijn vastgesteld op 17 september 2015