Terug naar overzicht

De toepassing van vroegsignalering en signaleringsplannen

Het doel van het onderzoeksproject (2016-2017) was om te bestuderen hoe ERM kan bijdragen aan optimaal riskmanagement en een betere beheersing van agressie incidenten bij cliënten. Het helpt  de medewerkers gericht te observeren, de vroege signalen van agressie te herkennen en biedt handvatten voor concrete acties. De meerwaarde van ERM is ook dat het plan samen met de cliënt wordt gemaakt; het geeft de cliënt een actieve rol, hij/zij wordt medeverantwoordelijk en iemand leert om zijn/haar eigen gedrag te monitoren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Atlant.