Terug naar overzicht

Een beschrijvend onderzoek van uit Atlant naar het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov, die in een verpleeghuis verblijven.

De studie heeft specifieke aandacht voor probleemgedrag en gebrek aan ziekte-inzicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Atlant en de vakgroep Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc. Uitvoerend onderzoeker is Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant. Het onderzoek wordt eind 2019/begin 2020 afgerond met een proefschrift.

Contact: i.gerridzen@atlant.nl