Terug naar overzicht

In 2018 is een onderzoek gestart naar de effecten van moreel beraad, een methodiek om ethische kwesties binnen het werk te bespreken. Hoe wordt moreel beraad door medewerkers  beoordeeld met betrekking tot nadenken, houding en handelen rond dilemma’s in de dagelijkse zorgpraktijk? Daarbij wordt ook onderzocht wat moreel beraad volgens medewerkers oplevert voor de cliënt.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Topaz.