Terug naar overzicht

Het syndroom van Korsakov kent verschillende beloopsvormen van volledig herstel tot een blijvend syndroom. In deze lijn is onderzoek gedaan naar vroegsignalering van Korsakov en het voorkomen van blijvende stoornissen. Door te onderzoeken hoe het syndroom van Korsakov eerder gesignaleerd kan worden, kan in de toekomst (blijvende) schade bij patiënten worden voorkomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Slingedael.