Terug naar overzicht

Gebruikelijke transfertechnieken zijn bij cliënten met de ziekte van Huntington -  door fysieke beperkingen, in combinatie met onwillekeurig bewegingen  en gedragsveranderingen - niet altijd mogelijk. In de ‘proeftuin’  worden hulpmiddelen en technieken getest, uitgeprobeerd, aangepast en ervaringen verzameld om de ‘standaard’ technieken goed uit te voeren. De informatie die hieruit naar voren komt zal worden opgenomen in een digitaal handboek om zo deze kennis intern en extern te kunnen delen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Topaz.