Terug naar overzicht

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Avoord ontwikkelde SOCAV in samenwerking met Prof. dr. Maud Graff (Hoogleraar Ergotherapie aan de Radboudumc) en Prof. Dr. Mirjam van Reisen (Hoogleraar International Relations, Innovation and Care aan Tilburg University). SOCAV is gebaseerd op de ergotherapierichtlijn EDOMAH (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis) en de Kalorama-coachmethode voor verzorgenden.

SOCAV omvat de training en coaching van zorg- en welzijnsprofessionals én mantelzorgers. Zij leren hoe ze de wensen en behoeftes van cliënten met dementie kunnen achterhalen, de eigen regie van de cliënten kunnen versterken, en cliënten kunnen helpen om betekenisvolle vaardigheden te behouden of (opnieuw) aan te leren. Resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van SOCAV intramuraal zijn veelbelovend. Clienten met dementie ervaren meer eigen regie tijdens zorgmomenten en een hogere tevredenheid bij het uitvoeren van voor hen betekenisvolle activiteiten. Ook zorgprofessionals en mantelzorgers zagen de meerwaarde ervan in.

Avoord bouwt verder aan SOCAV in verschillende projecten. Zo zal onderzocht worden of SOCAV bijdraagt aan het welzijn en de kwaliteit van leven van thuiswonende cliënten met dementie én hun mantelzorgers, en of SOCAV bijdraagt aan het verminderen van gedrags- en stemmingsveranderingen bij mensen met dementie.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Avoord.