• Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding. Leden van de Raad van Advies hebben de mogelijkheid om per bijeenkomst €250,- vacatiegeld te declareren. Dit is inclusief reis- en andere onkosten en inclusief BTW.

Bestuur

Raad van advies