De visitatiecommissie wordt ondersteund door LSJ Medisch projectbureau tot eind 2018. Daarna voert stichting Topcare het secretariaat van de visitatiecommissie zelf uit.

Visitatie commissie