Terug naar overzicht

Het Amsta Expertisecentrum Korskov biedt specialistische zorg, begeleiding, behandeling en wonen voor mensen met het syndroom van Korsakov.

 

We bieden een thuis voor Amsterdammers met Korsakov

Zodat zij – ondanks hun complexe zorgbehoefte – een leven kunnen leiden dat bij hen past. Met onze uitgebreide ervaring en expertise helpen we hen om het leven in hun stad zoveel mogelijk voort te zetten

 

Heldere manier van werken

In onze behandeling en begeleiding op maat, werken we met beproefde en nieuwe methodes/werkwijzen, zoals:

· Empathisch-directieve benadering: we begeleiden mensen op een invoelende en helder sturende manier.

· Foutloos Leren: door steeds dezelfde oefeningen te doen in alledaagse situaties, raken praktische vaardighedenen gewenste gedragspatronen langzaam ingeslepen.

· Dagstructuur: we zorgen voor een goede dagstructuur met specialistische dagbesteding en een optimaal woon-leefklimaat

 

Multidisciplinaire aanpak

Onze multidisciplinaire teams omringen onze bewoners met de juiste kennis en kunde (GZ-psychologen, begeleiders en leidinggevende, specialist ouderengeneeskunde, geestelijk verzorger en andere paramedici).

 

We dragen graag bij aan meer kennis en onderzoek

· We zijn lid van het Korsakov Kenniscentrum (KKC)

· Nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek

· Werken samen met verschillende kenniscentra, universiteiten en hogescholen

· Dragen bij aan kennisontwikkeling door scholingen, klinische lessen, verbetersessies, intervisie

· Delen ons kennis graag met andere zorginstellingen én ketenpartners

 

Meer informatie over het Amsta Expertisecentrum voor Korsakov www.amsta.nl/korsakov of bekijk deze handige infographic: Amsta_Infographic_Korsakov.pdf