Terug naar overzicht

Adres

Kloosterweg 1

4941 EG Raamsdonksveer

Website

www.mijzo.nl/

Specialisaties

Ziekte van Huntington

Mijzo biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met de ziekte van Huntington.

Mijzo biedt deze gespecialiseerde zorg vanaf 2009 op zorglocatie De Kloosterhoeve en een paar jaar later is dit uitgebreid naar De Dotter. Samen bieden de locaties ruim 60 verpleeghuisplaatsen. Daarnaast biedt Mijzo gespecialiseerde dagbehandeling en poliklinische behandeling voor deze specifieke doelgroep. Het kernteam bestaat uit ervaren specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers, (GZ-)psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en social workers.

 

Onderzoek

In 2022 heeft Mijzo voor de zorg aan cliënten met de ziekte van Huntington het Topcare-predicaat behaald. In de aanloop hiernaartoe is de onderzoekscultuur versterkt. Zo werkt Mijzo intensief samen met Avans Hogeschool en het LUMC, biedt zij plaats voor promotieonderzoek en is de eerste lichting van de scholing onderzoeksvaardigheden afgerond. Ook presenteert Mijzo in 2022 de lokale onderzoeksagenda: een overzicht van thema’s en onderwerpen waar volgens de cliënten, familieleden en zorgmedewerkers van Mijzo meer onderzoek naar verricht mag worden. In deze onderzoeksagenda Huntington staan de drie thema’s zorg op maat, mobiliteit en voeding centraal. Samen met de andere expertisecentra Huntington wil Mijzo meer kennis ontwikkelen. Zij wil een prominente (samenwerkings)partner zijn en de best mogelijke zorg bieden aan cliënten met de ziekte van Huntington en hun familie. Elke dag willen leren en ontwikkelen is waar Mijzo voor staat!

 

Welzijn

Mijzo heeft tijdens de toetredingsvisitatie laten zien zich te onderscheiden in de welzijnscomponent. Zo werken er werkcoaches die cliënten stimuleren en motiveren om dichtbij de arbeidsmarkt te blijven en is een aantal zorgmedewerkers opgeleid als dagbestedingscoach om maatgericht activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de wensen van de client. Ook is Mijzo ver in het bieden van complementaire zorg: aanvullende zorg die de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat, welke vermindering kan geven van klachten zoals pijn, angst, vermoeidheid en slaapproblemen.

Mijzo heeft de ambitie om een Doelgroep Expertisecentrum Huntington te worden. Ben jij benieuwd wat dit inhoudt en hoe Mijzo hier vorm aan geeft? Bezoek voor deze en andere vragen Ziekte van Huntington - Mijzo