Terug naar overzicht

Topaz Revitel is een expertisecentrum op het gebied van geriatrische revalidatiezorg, herstel en behandeling. Sinds februari 2023 hebben wij het Topcare-predicaat voor de geriatrische revalidatiezorg.

Topaz Revitel is een moderne en sfeervolle locatie waar mensen onder begeleiding van een multidisciplinair team werken aan hun herstel. Het doel is om zelfstandigheid terug te winnen om vervolgens met een veilig gevoel terug te keren naar de vertrouwde woonomgeving.

Geriatrische revalidatiezorg is complexer dan reguliere revalidatie. Daarom staat er een compleet team van experts voor de revalidanten klaar. Zij zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg bij complexe en/of meervoudige gezondheidsklachten. Ons revalidatieteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde (artsen), verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Zij zijn opgeleid voor deze specialistische vorm van revalidatie. Het gehele revalidatietraject verloopt onder het motto ‘alles is revalidatie’.

Samenwerken

Samenwerken met andere organisaties om zo continu de revalidatiezorg te verbeteren vinden wij zeer belangrijk. Daarom werken we samen met revalidatiecentrum Basalt, collega-organisaties Marente en Alrijne Zorggroep, CVA-netwerk Transmuralis en regionale ziekenhuizen zoals het naastgelegen LUMC. Onlangs tekenden we samen met Basalt, Marente en Alrijne een samenwerkingsovereenkomst voor verbetering van de kwaliteit van revalidatiezorg en behandeling van oudere cliënten in de regio.

Onderzoek

Een groot deel van het continu verbeteren is onderzoek. Bij Topaz Revitel lopen er verschillende wetenschappelijke onderzoeken:

  • E-health voor ambulante geriatrische revalidatie: het doel is om met behulp van e-health de ambulantisering van de geriatrische revalidatiezorg te bevorderen, met het uiteindelijke doel de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.
  • Pijn bij afasie: bij dit onderzoek staat de vraag “hoe kan de herkenning en behandeling van pijn bij mensen met afasie ten gevolge van een CVA in het verpleeghuis worden verbeterd?” centraal.