Terug naar overzicht

Adres

Amersfoortsestraatweg 1

1411 HB Naarden

Contact

0356954411

Specialisaties

Geriatrische revalidatie

Zorgcentrum Naarderheem in Naarden is onderdeel van Vivium Zorggroep. We zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Sinds 2014 hebben we het Topcare-predicaat.

Zie ook het interview met Mark Versloot over hoe Vivium Naarderheem omgaat met Covid-19.

Naarderheem biedt revalidatie aan verschillende doelgroepen. Voor de volgende doelgroepen zijn specifieke zorgpaden ontwikkeld: CVA, electieve heup en knie, chirurgie/trauma, amputatie, COPD en Parkinson. We werken daarbij vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie. Dat betekent dat zorgprofessionals voor een groot deel aan het roer staan. Hierbij zijn de volgende vier principes leidend:

  1. Wij werken met kundige teams
  2. Wij hebben passie voor wat we doen
  3. Wij willen ‘het waarom’ weten
  4. Wij willen altijd beter

Op een centrale plek in ons centrum kunnen cliënten onze visie groot op de muur lezen:

Revalideren is samen werken aan de toekomst.

Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties van cliënten, verwijzers en verzekeraars in gemeenschappelijke doelen. Daarbij zijn we niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. Zo hebben de fysiotherapeuten van Naarderheem eens het concept ‘beweegcoach’ bedacht, en een paar jaar lang in praktijk gebracht, met groot succes voor de cliënten. Van het bestuur krijgen medewerkers alle vrijheid om dit soort concepten samen te bedenken, uit te voeren en er van te leren. Met lef en liefde zorgen we er op deze manier voor dat revalidanten snel verder kunnen, met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Daarom blijven wij tot de beste revalidatiecentra van Nederland behoren. 

Onderzoek

Naarderheem is op verschillende manieren bezig met onderzoek. We participeren regelmatig in grootschalig onderzoek van externen. Daarnaast willen we onze eigen medewerkers ondersteunen als ze ambitie hebben om onderzoek te doen. Tot slot stimuleren we zorgprofessionals om kritisch naar ons handelen te kijken en actief mee te denken hoe het beter kan.

Een voorbeeld van onderzoek waarin we participeren is het promotieonderzoek van Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde en science practitioner: ‘Triage: Referral to Geriatric Rehabilitation’, vanuit de vakgroep huisartsen en ouderengeneeskunde VUmc. De vraagstelling is: ‘Op welke criteria en methoden berust triage voor GRZ? Is het mogelijk tot een triage-consensus in Nederland te komen?’ Het promotietraject wordt in 2020 afgerond en resultaten zullen landelijk geïmplementeerd worden.

Een ander initiatief is het toegepaste onderzoek van Patricia Smit, GRZ verpleegkundige: ‘Beheer Eigen Medicatie (BEM)’. De vraagstelling was: ‘Op welke wijze is het (wettelijk) verantwoord een GRZ- cliënt die verblijft binnen Naarderheem, de medicatie in eigen beheer te geven en hoe wordt/is dit geregeld en vastgelegd?’ Het ontwerpen en implementeren van een BEM-instructieplan was het resultaat.