Terug naar overzicht

ZuidOostZorg is een zorg- en kennisorganisatie uit Friesland. 

De organisatie heeft in het voorjaar van 2022 het Topcare-predicaat ‘Geriatrische Revalidatiezorg’ gekregen voor haar gehele aanbod op het gebied van kortdurende zorg. De erkenning geldt dus zowel voor de geriatrische revalidatiezorg die ZuidOostZorg biedt, als voor bijvoorbeeld de Observatie & Diagnostiek en het eerstelijns verblijf (ELV). Daarmee kan worden gesteld dat ZuidOostZorg is gespecialiseerd in kortdurende zorg en behandeling: de cliënt zo goed en zo snel mogelijk terug naar huis laten keren is daarbij het motto.

Topcare -meer dan een keurmerk
De Topcare-erkenning is voor ZuidOostZorg veel meer dan alleen een keurmerk. De organisatie ziet de Topcare-erkenning vooral als een bevestiging van de hoge kwaliteit van de kortdurende zorg en behandeling en als een erkenning van de manier waarop er binnen ZuidOostzorg wordt gewerkt. Daar heeft ZuidOostZorg de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd, door in te zetten op scholing van haar professionals, het doen van onderzoek en het maken en vooral ook uitvoeren van verbeterplannen.

Interprofessioneel samenwerken en onderzoek
Binnen ZuidOostZorg werken gedreven teams interprofessioneel samen vanuit een ambitieuze visie. Er wordt daarbij excellente geriatrische revalidatiezorg geboden die naar een steeds hoger niveau wordt gebracht door continu een leer- en onderzoekscyclus te doorlopen.

Onderzoek is voor ZuidOostZorg een integraal onderdeel van hoe zij te werk gaat. Op allerlei niveaus binnen de organisatie wordt onderzoek gedaan en/of gestimuleerd. Daarbij heeft ZuidOostZorg een eigen kennisplatform, De Academie, waarop onderzoeksresultaten worden gedeeld. Bijzonder in dit kader is het lectoraat dat ZuidOostZorg heeft bij de Hanzehogeschool Groningen, waarbij dr. Hans Drenth is aangesteld als lector Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen. De leeropdracht van de lector richt zich dan ook op kortdurende zorg en samenwerking, twee belangrijke onderwerpen in de dagelijkse praktijk van ZuidOostZorg.

We doen het samen
Bijzonder bij ZuidOostZorg is daarbij de mate waarin cliënten worden betrokken, zowel bij hun eigen zorg en behandeling als bij stappen die de organisatie wil maken: ontwikkelingen gaan altijd in samenspraak met de cliënten(raad). Het doel is daarbij altijd om samen de zorg en behandeling voor de cliënten te verbeteren. ‘We doen het samen’, de slogan van ZuidOostZorg, is daarbij ook meteen haar definitie van interprofessioneel werken: samen met verschillende disciplines en vooral ook samen met de cliënt.