Terug naar overzicht

Specialisaties

Gerontopsychiatrie

ZuidOostZorg is een zorg- en kennisorganisatie uit Friesland. De organisatie heeft  in het begin van 2023 het Topcare-predicaat ‘Gerontopsychiatrie’ gekregen voor haar gehele aanbod op het gebied van zorg en behandeling voor oudere cliënten met psychiatrische kwetsbaarheden. ZuidOostZorg biedt de best mogelijke specialistische zorg  waarbij wonen, dagbesteding, zorg en behandeling geïntegreerd zijn. Hierbij hanteren de professionals de basisprincipes vanuit Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ). Zij leggen de nadruk op de krachten van cliënt. Er is zijn altijd wensen, er is altijd ergens hoop en iedereen heeft een kracht en kan iets!

Topcare -meer dan een keurmerk
De Topcare-erkenning is voor ZuidOostZorg veel meer dan alleen een keurmerk. De organisatie ziet de Topcare-erkenning vooral als een bevestiging van de hoge kwaliteit van de zorg en behandeling voor deze doelgroep en als een erkenning van de manier waarop er binnen ZuidOostZorg wordt gewerkt. Daar heeft ZuidOostZorg de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd, door in te zetten op scholing van haar professionals, het doen van onderzoek en het maken en vooral ook uitvoeren van verbeterplannen.

Interprofessioneel samenwerken en onderzoek
Het interprofessionele team werkt vanuit de Herstel Ondersteunende Zorg- visie om op basis van waarden en opvattingen van de cliënt, zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren. Naast de verzorgenden en verpleegkundigen is er een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist GGZ, een klinisch psycholoog/ GZ psycholoog betrokken. Naast de professionals van ZuidOostZorg maakt ook de ouderenpsychiater van GGZ Friesland onderdeel uit van het team. Door het continue doorlopen van de onderzoekcyclus wordt de specialistische zorg en behandeling naar een steeds hoger niveau gebracht.

Onderzoek is voor ZuidOostZorg een integraal onderdeel van hoe zij te werk gaat. Op allerlei niveaus binnen de organisatie wordt onderzoek gedaan en/of gestimuleerd. Herstelondersteunende zorg en persoonlijkheidsstoornissen en mediatieve therapie maken onderdeel uit van de onderzoeksagenda van ZuidOostZorg. Met de inzet van (wetenschappelijk) onderzoek  vergroten ze constant hun  kennis en expertise over de doelgroep. Zo heeft het onderzoek van hun eigen promovendus tot doel het ontwikkelen van een mediatief behandelmodel voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek op basis van het schema therapie model.  ZuidOostZorg richt zich met hun onderzoekslijn op het leren omgaan en begeleiden van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis door de gehele keten (van thuiswonende ouderen tot de gerontopsychiatrische afdelingen in het verpleeghuis).

Daarbij heeft ZuidOostZorg een eigen kennisplatform, De Academie, waarop onderzoeksresultaten worden gedeeld. Bijzonder in dit kader is het lectoraat dat ZuidOostZorg heeft bij de Hanzehogeschool Groningen, waarbij dr. Hans Drenth is aangesteld als bijzonder lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen’.

We doen het samen
Bij ZuidOostZorg worden cliënten betrokken, zowel bij hun eigen zorg en behandeling als bij stappen die de organisatie wil maken: ontwikkelingen gaan altijd in samenspraak met de cliënten(raad). Het doel is daarbij altijd om samen de zorg en behandeling voor de cliënten te verbeteren. ‘We doen het samen’, de slogan van ZuidOostZorg, is daarbij ook meteen haar definitie van interprofessioneel werken: samen met verschillende disciplines en vooral ook samen met de cliënt.