Terug naar overzicht

Topcare is een deelnemer rijker: na een toetredingsvisitatie is het Friese zorgcentrum Nieuw Toutenburg van Noorderbreedte positief beoordeeld. Wat betekent dit keurmerk voor ze? Welke uitdagingen pakken ze dit jaar aan? We vroegen het bestuurslid Saskia van Opijnen.

 

Saskia van Opijnen Noorderbreedte kopie kopie

Wat voor zorginstelling is Nieuw Toutenburg?

“Nieuw Toutenburg biedt geweldige mogelijkheden voor dagbesteding en zorg aan mensen met gerontopsychiatrische klachten en Korsakov. Het is een landelijk gelegen locatie, midden in het groen. De komende tijd wordt de huisvesting volledig vernieuwd en dat is ook nodig. Maar het mooie van de locatie vind ik dat ondanks het feit dat het ouderwets aandoet, de kracht zit in de goede zorg. Dat voel je en dat hoor ik ook terug van bewoners.”

Waarom doen jullie mee aan Topcare?

“We wilden dit alleen doen als het onze zorg beter zou maken. Ik denk zeker dat Topcare daaraan bijdraagt. Het stimuleert ons om te leren en daagt ons uit om te kijken wat nog beter kan.”

Hoe is het bezoek van de visitatiecommissie verlopen?

“De visitatie gaf medewerkers een energie-boost en een gevoel van trots. Zo’n moment is voor iedereen spannend, en het kost een hoop voorbereiding. Maar we hebben enorm veel complimenten gekregen. Over de kwaliteit van zorg en de dagbesteding bijvoorbeeld. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. We moeten onze kennis en kunde meer delen en onze onderzoekscultuur meer handen en voeten geven. We herkennen dit en gaan hier dit jaar mee aan de slag.”

Hoe gaan jullie kennis meer delen?

“Ik denk dat we uit bescheidenheid vooral bezig zijn geweest met onze eigen cliënten. Dat gaan we anders doen. Meer de samenwerking opzoeken met organisaties binnen en buiten Noorderbreedte. En met Thuiszorg, zodat mensen die nog zelfstandig wonen ook profijt van onze kennis hebben. De eerste ideeën zijn er: we willen netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke sessies organiseren waar medewerkers van elkaar kunnen leren. Met het bestuur van Thuiszorg Het Friese Land wil ik kijken hoe we onze kennis kunnen inzetten voor hun cliënten.”

Hoe willen jullie de onderzoekscultuur meer handen en voeten geven?

“Banden met hogescholen en wetenschappelijke instellingen – bijvoorbeeld NHL Leeuwarden en UMC Groningen – zijn er al, maar vooral met hoogleraren en gericht op promotieonderzoek. We willen nu vooral onderzoek op de werkvloer stimuleren. Vanuit de praktijk en bij medewerkers. Zodat wat wij onderzoeken beter aansluit bij de wensen van onze cliënten. Het idee is om dat vooral rondom dagbesteding en de inzet van vrijwilligers te doen.”

Wat levert het Topcare-predicaat Nieuw Toutenburg op?

“Ik merk dat het ons uitdaagt om proactief dingen aan te pakken. Om meer onderzoek te doen bijvoorbeeld. Dat had anders minder hoog op de agenda gestaan. Daar zie je niet morgen het resultaat van, maar op de lange termijn hebben cliënten daar baat bij. Verder moeten we gaan ervaren wat Topcare ons brengt en wat het betekent om onderdeel te zijn van het netwerk. En te kunnen ‘gluren bij de buren’ op verschillende niveaus om te zien hoe dingen anders kunnen. Dat deden we al, maar ik verwacht dat we dat nog meer kunnen gaan doen.”

Heb je een tip voor andere organisaties die Topcare-centrum willen worden?

‘Verdiep je in wat het betekent voor jouw organisatie en ga met mensen praten. Wees niet te terughoudend, maar doe het wel vanuit ambitie en intrinsieke motivatie om zorg te verbeteren. Niet alleen omdat je een leuk keurmerk wilt hebben. Denk er niet te licht over: de voorbereiding betekent echt wel wat. Het is de Himalaya niet, maar je moet wel goed geoefende klimmers hebben en de juiste uitrusting. Maar het proces zelf geeft al een berg energie. Wij hebben nu zoiets van: kom maar op! Want als je hoger kunt, dan moet je dat ook doen.”