Deelnemers

Attent Zorg en Behandeling was al vertegenwoordigd binnen Topcare. Voor de doelgroep gerontopsychiatrie werden zij in 2022 Topcare-expertisecentrum. Nu komt de doelgroep geriatrische revalidatie daar bij. Zo verkrijgt Attent in korte tijd twee predicaten. Een knappe prestatie. Verzorgende Debbie Lagerweij en projectleider Suze Derksen vertellen ons over de geriatrische revalidatie en het verkregen predicaat. Senior onderzoeker Sandra Jellema vertelt over de samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen.

Veelzijdig genoeg

Debbie Lagerweij, 12 jaar geleden begonnen op de GRZ afdeling als leerling verzorgende en inmiddels bezig met de verpleegkundige opleiding waar ze eind dit jaar klaar mee is. “Het is heel afwisselend werk. Mensen komen als het ware in de kreukels binnen en gaan vaak lopend weer weg. Dat proces kent altijd ups-and-downs. Ik wil mensen zo goed mogelijk bijstaan in die periode.” Debbie deelt haar kijk op het werk graag via LinkedIn. “Deze week schreef ik een berichtje over een cliënt met een incomplete dwarslaesie. Samen met alle betrokken disciplines hebben we deze cliënt zo kunnen begeleiden dat staan weer mogelijk was, iets wat onmogelijk leek maar toch werkelijkheid werd voor die cliënt. Van dit soort trajecten krijg ik kippenvel.” Het team is sterk gericht op multidisciplinariteit en neemt geregeld cliënten aan die hoog complex in zorg zijn. “Ons team is veelzijdig genoeg om dat aan te kunnen. Dat vind ik een fantastisch aspect aan mijn werk.”

Kennis benutten

Suze Derksen is van huis uit logopedist en werd, na een master Neurorevalidatie en Innovatie, projectleider Topcare GR bij Attent. “Het is een voordeel dat ik de zorgpraktijk ken. Het zijn ervaringen die ik meeneem in mijn projectleiderschap. Maar omdat ik momenteel geen directe patiëntenzorg meer verleen, kan ik ook met een afstandje kijken naar bepaalde processen. Ik houd het overzicht en benut juist de specifieke, inhoudelijke kennis van mijn collega’s.”
De voordelen van het Topcare-netwerk werden haar snel duidelijk. “We hebben nu veel uitwisseling met andere revalidatiecentra in het land. Die zijn momenteel ook sterker vertegenwoordigd binnen Topcare dan voorheen. Omtrent geriatrische revalidatie zijn er bijvoorbeeld geen expertisecentra of dergelijke. Het netwerken en uitwisselen mistten we. Hierdoor merken we dat andere organisaties bepaalde zaken hetzelfde aanpakken of juist met dezelfde problemen worstelen. Dit zorgt voor herkenning. Door Topcare kwamen we er onder andere achter dat we het eigenlijk al heel goed doen.”

 

IMG 0904 edit38 

Afgestemd op de cliënt

Debbie wist niet direct wat een Topcare-traject in zou gaan houden, maar werd na verloop van tijd steeds enthousiaster. “Het begon wat mistig. Wat is Topcare? Is het echt noodzakelijk dat we weer iets nieuws gaan implementeren? Maar na de scholing werd ik heel enthousiast. Het netwerkaspect vind ik geweldig. Zo hebben we met andere instellingen uit het Topcare netwerk al veel uit kunnen wisselen. Vanaf nu houden we elkaar geregeld op de hoogte van elkaars ontwikkelingen. Het traject heeft mijn nieuwsgierige kant naar boven gehaald. Laatst nam ik bijvoorbeeld deel aan een focusgroep over zorgbehoefte en zorgdoelen in kaart brengen. Ik communiceer vanuit mijn enthousiasme ook met andere collega’s over Topcare-ontwikkelingen binnen Attent. Zo heb ik een vlog gemaakt tijdens de visitatiedag, heb ik verschillende video’s gemaakt over ons onderzoek naar proefverlof en heb ik een nieuwsbrief over ons Topcare-traject bij de collega’s onder de aandacht gebracht.”

De criteria van Topcare fungeerden voor ons als een soort springplank. We willen graag een hoger niveau van zorg en behandeling bereiken, maar wisten niet goed hoe. En nu wel.

Monique Burger Manager zorg en behandeling

Praktijk voorop

Suze vertelt ons dat ze het belangrijk vindt dat dit soort communicatie juist door zorgverleners worden gedaan, en niet alleen door haar als projectleider. “De praktijk staat voorop. Dat is ook het uitgangspunt bij onze onderzoeksagenda. Samen met medewerkers, cliënten, mantelzorgers en partnerorganisaties uit de regio hebben we voor de komende vijf jaar onderzoeksthema’s bedacht. Cliëntparticipatie is één van de belangrijke thema’s voor ons. Daar hebben we inspraaktafels voor opgezet, naar voorbeeld van partnerorganisaties. Die tafels kunnen ook over onderzoek gaan. Zo betrekken we de cliënt en de mantelzorger steeds meer. We willen graag input bij hen ophalen om onderzoek goed af te stemmen. Sandra Jellema van de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) helpt ons op dit gebied.”

Onderwijs, onderzoek en praktijk

Attent is een samenwerking aangegaan met het lectoraat Neurorevalidatie van de HAN. Attent werkt onder andere nauw samen met senior onderzoeker Sandra Jellema en associate lector Ton Satink. Suze: “Dit is één van de vormen van het borgen van Topcare in de organisatiestructuur. Samen werken aan praktijkonderzoek levert ons veel op. Zo komen onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk heel mooi samen. Onlangs heeft een multidisciplinaire groep studenten van de minor Gerontologie en Geriatrie een onderzoek bij Attent gedaan. Zij helpen ons verder met een vraagstuk uit de praktijk over het betrekken van de sociale omgeving van een revalidant. Dat zijn hele leuke momenten.”

Onderzoeker Sandra Jellema van het lectoraat Neurorevalidatie beaamt de waarde van de samenwerking en vertelt meer over het onderzoek naar de sociale omgeving van de revalidant: “Attent vroeg ons om hen te ondersteunen in het doen van meer (praktijkgericht) onderzoek. Ze wilden een steviger onderzoeksklimaat bewerkstelligen. Het beeld bestond dat onderzoek alleen iets voor universiteiten is, terwijl het uiteindelijk toch ‘gewoon’ draait om wat wel en niet werkt in de praktijk. Het onderzoek naar proefverlof is een mooi voorbeeld. Medewerkers hebben onderzoek gedaan naar hoe proefverlof volgens alle betrokkenen het beste vormgegeven kan worden binnen Attent. Het heeft geresulteerd in een concreet plan dat de komende tijd uitgeprobeerd en geëvalueerd gaat worden. Vanuit het lectoraat zijn Ton Satink en ik hierbij betrokken.”

Het promotieonderzoek van Sandra ging over het betrekken van de sociale omgeving van revalidanten. Voor het zorgpersoneel is het ook prettig als de sociale omgeving van de revalidant actief meedenkt en meehelpt, niet in de laatste plaats vanwege het zorgtekort. “Onze studenten gingen uitzoeken of er bij de revalidatie van Attent al mensen uit de sociale omgeving betrokken worden. Ze gingen in gesprek met professionals over die samenwerking met de mensen rond een revalidant. Voor de HAN is de link met Attent ook fijn. Onderwijs, onderzoek en praktijk zien we in samenhang. Onze betrokkenheid bij Attent levert weer casuïstiek op voor in ons onderwijs.”