Deelnemers

Eind 2022 ontvangt Topaz Revitel het Topcare-predicaat voor geriatrische revalidatiezorg. Verpleegkundige Anna Prins en fysiotherapeut en onderzoeker Elma van Garderen vertellen hoe ze kijken naar de cliënten die er verblijven, hoe de weg naar het predicaat eruitzag en welke uitdagingen ze onderweg tegenkwamen.

Topaz Revitel biedt geriatrische revalidatiezorg, wat betekent dat kwetsbare mensen er kunnen verblijven en revalideren, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Mensen verblijven kort bij Revitel, zo vertelt Elma, die nu ongeveer vier jaar met deze doelgroep werkt. ”We streven ernaar dat ze zo snel mogelijk, en natuurlijk zo goed mogelijk terug naar huis keren.” Elma weet goed wat ze zo bijzonder vindt aan haar werk. “Het werk is gevarieerd door de uiteenlopende diagnoses en mensen. Hier komen mensen met allerlei achtergronden. Ze hebben somatische aandoeningen, maar kunnen daarnaast bijvoorbeeld ook een bepaalde angst hebben ontwikkeld.” Wat Elma zo mooi vindt, is dat ze echt vooruitgang bij de cliënten kan zien. “We werken met kortetermijndoelen en begeleiden ze van in hun rolstoel bij binnenkomst tot aan hun gang terug naar huis, in de meeste gevallen lopend.”

Rust en duidelijkheid

Anna ziet een duidelijk verschil met de ouderenzorg: “Daar werk je in wezen naar het eind toe. Hier is dat niet het geval, want ons doel is juist dat de cliënten terug naar huis keren. Hiervoor is multidisciplinariteit essentieel. We zorgen er daarbij wel voor dat cliënten steeds dezelfde gezichten zien. Want in het ziekenhuis hebben ze vaak al allerlei zorgverleners aan hun bed gehad. Onze cliënten zijn kwetsbaar en moe. Daarom creëren we hier rust en duidelijkheid. We bouwen een band met ze op, waardoor ze tot rust kunnen komen. De gesprekken die we met ze voeren gaan ook over zaken buiten hun revalidatie om. Zo voelen ze zich gezien en kunnen ze zich veilig voelen.” Binnen Topaz Revitel gelden geen strakke regels omtrent wat cliënten precies moeten doen. De zorgmedewerkers verwachten zo veel mogelijk eigen initiatief.

Revalidatieklimaat verbeteren

Omdat Topaz Overduin al een Topcare-predicaat heeft, was Topcare een bekend fenomeen binnen Revitel. Elma: “Onze locatiemanager was er meteen voorstander van om ook het predicaat te verkrijgen. We voldeden al aan veel criteria. Zo vinden we kennis delen met en leren van andere organisaties van groot belang. We willen ons blijven ontwikkelen.” Revitel is constant bezig om het revalidatieklimaat te verbeteren. Er zijn meerdere werkgroepen waarvan één specifiek is gericht op een beter revalidatieklimaat. “Ter ondersteuning van hun herstel motiveren we mensen om zelf weer van alles op te pakken. Als we iets signaleren dat zelfstandigheid kan bevorderen, is er ruimte om dat uit te proberen.”

Uitdagingen

Revitel werkte al grotendeels op een manier die binnen de Topcare-criteria valt.  Elma: “We ontwikkelden al zorgpaden op basis van wetenschappelijk onderzoek." Toch waren er ook uitdagingen in het proces naar het Topcare-predicaat. "Het was soms lastig om binnen de onderzoeken structuur aan te brengen. We wilden ruimte bieden aan collega’s om zich te verdiepen in dat wat ze interessant vonden. Tegelijkertijd wilden we een onderzoeksagenda ontwikkelen.” Anna vult aan: “Daarnaast wilden we revalidanten veel vaker betrekken in ons onderzoek. Maar hoe doe je dat als ze hier maar zo kort zijn? Als revalidanten een enquête invulden, konden we nauwelijks verdiepende vragen stellen. De geïnterviewde revalidanten waren dan vaak alweer naar huis. We hebben van andere organisaties veel geleerd over het betrekken van revalidanten. Dat vind ik een hele mooie kant aan Topcare. We zijn nu voornemens om het ouderenberaad Zuid-Holland Noord meer te betrekken bij onze onderzoeken. Verder hebben we ook een participatieraad binnen Revitel. Via hen verkennen we met revalidanten wat er goed gaat en wat er beter kan. In onze nabespreking van MDO's komen verbeterpunten ook vaak terug". 

We zijn erg leergierig en willen onszelf voortdurend blijven ontwikkelen. Onze nauwe samenwerking met het LUMC rondom oncologie en alle uitgevoerde onderzoeken zijn daar voorbeelden van. We blijven inzetten op onderzoek, innovatie en samenwerking met uiteenlopende partijen.

Elma van Garderen Onderzoeker

Handen op de rug

Elma maakt concreet wat de waarde is van de tips van revalidanten die uit hun onderzoeken naar voren komen: “In plaats van dat we mensen aan tafel bedienen, hebben we nu een ‘lopend’ buffet waar mensen zelf hun eigen maaltijd pakken. De buffettafel heeft zowel een hoge als een lage kant, zodat hij toegankelijk is voor lopende mensen en voor mensen in een rolstoel. Hiermee is ontbijten ook onderdeel van de revalidatie.” Anna: ‘’Dit was ooit een zorghotel. Nu is het revalideren onderdeel geworden van de dagelijkse bezigheden; onze cliënten oefenen niet alleen maar op specifieke therapiemomenten.”

Het team van Revitel werkt regelmatig ‘met de handen op de rug’, vertelt Anna: “Het kost meer tijd om het mensen zelf te laten doen. We zien ze dan soms worstelen, dat is best lastig. Maar het levert uiteindelijk meer op.” Elma heeft er een mooi voorbeeld van: “Laatst zou ik gaan wandelen met een nieuwe revalidant, maar diegene lag net op bed. Ik wacht dan eerst af of iemand zelf uit bed kan komen voordat ik ga ondersteunen.”

Perspectief van de revalidant

Elma: “We zijn erg leergierig en willen onszelf voortdurend blijven ontwikkelen. Onze nauwe samenwerking met het LUMC rondom oncologie en alle uitgevoerde onderzoeken zijn daar voorbeelden van. We blijven inzetten op onderzoek, innovatie en samenwerking met uiteenlopende partijen.” En de onderzoeken leveren niet alleen nuttige informatie op maar ook inspirerende inzichten, zo besluit Anna: “We zijn ons ervan bewust geworden dat we vanuit de revalidant naar onderzoek moeten kijken. Wat heeft de revalidant hieraan? Uiteindelijk draait het allemaal om betere zorg voor onze cliënten.”