Terug naar overzicht

Een impressie van een visitatiedag: kandidaat-expertisecentrum is Koninklijke Visio, die een Topcare-predicaat aanvraagt voor de behandeling van mensen met ‘neurovisuele revalidatie’ en ‘automobiliteit’. Vanwege corona vindt deze visitatie niet op locatie maar online plaats. Lausanne Mies, lid van de visitatiecommissie van Topcare, die is voorzien van laptops en uitstekende wifi, doet verslag.

 

“We starten met de vraag aan de medewerkers van Visio: ‘wat is er met name veranderd sinds de proefvisitatie?’ Ze noemen: 'veel meer verbinding, duidelijke stappen vooruit, meer focus en meer samenwerking.' De geplande gesprekken verlopen heel goed, dankzij een uitstekend Zoom-platform dat door Visio was ingericht. Per gesprek namen ongeveer vijf of zes gesprekspartners deel, afgezien van de soms vele toehoorders. De toehoorders konden ook een bijdrage leveren, door hun virtuele hand op te steken. Op deze manier hebben we een goede indruk gekregen van wat Visio allemaal heeft bereikt, georganiseerd en op stapel heeft staan. Omdat wij als commissie bij elkaar waren, konden we tussen de gesprekken door goed overleggen.”

Bijdragen aan dynamiek

“Zo’n visitatie start altijd met veel papier. Een visitatiedag is daarom ook zo waardevol omdat ‘het papier dan gaat leven’. Dat was op deze dag zeker zo tijdens de gesprekken met medewerkers, zeer tevreden cliënten en tijdens de ‘rondleiding’ over het intranet SoVisio. Na elk gesprek keken we elkaar als commissieleden aan en waren we verrast over de gretigheid waarmee medewerkers hun initiatieven wilden toelichten. In veel opzichten is Visio al verder ontwikkeld dan veel andere kandidaten van Topcare, zeker waar het gaat om het wetenschappelijk onderzoek en de talrijke technologische innovaties. Toch is het heel mooi om te merken dat Topcare wel degelijk bijdraagt aan het creëren van een dynamiek in de organisatie. Dat gaat het met name om onderlinge verbinding en kennisdeling, de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de werkvloer, het rondmaken van de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act-cyclus – red.), en het versterken van de samenwerking met cliënten en bij organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering.”

Keep it simple

“Naast de grote gesubsidieerde onderzoekstrajecten, gaat het Topcare juist om het laaghangend fruit: medewerkers die uit nieuwsgierigheid kleine onderzoekjes uitvoeren en dan tot verrassende verbeteringen komen. Keep it simple! Zo hoorden we van een tevreden cliënt die nog het meest heeft gehad aan een eenvoudig advies van Visio over het omgaan met fel buitenlicht. Daar heeft hij dagelijks plezier van! Voordat de medewerkers van Visio hun mouwen weer opstropen om alle voorgenomen activiteiten te realiseren, kunnen zij volgens Jan Borleffs, de voorzitter van de Visitatiecommissie, na deze visitatiedag eerst een welverdiend flesje ontkurken.”

Lees ook het verhaal van Jan Borleffs, voorzitter van de visitatiecommissie