Terug naar overzicht

Op 11 mei introduceert GRZPLUS een nieuw multi- en interdisciplinair programma voor geriatrische revalidatie na COVID-19 met de naam CO FIT+.  Door de pandemie ontstaat een nieuwe groep revalidanten waarvoor intensieve revalidatie cruciaal is. CO FIT+ ondersteunt deze revalidanten en hun naasten om het leven na een ziekenhuisopname weer op de rit te krijgen.

Het revalidatieprogramma is ook toepasbaar voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar waarbij er na COVID besmetting problematiek speelt waarbij een multidisciplinaire behandeling als nazorg zeer wenselijk is. Revalidatie is zelfs al mogelijk in de besmettelijke fase. CO FIT+ wordt geboden op de GRZPLUS locaties in Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Daarnaast is ook ambulant (en in de 1ste lijn) revalideren mogelijk. Hiervoor is een speciale doorvertaling van het programma gemaakt.

GRZPLUS stelt haar kennis beschikbaar voor andere geriatrische revalidatieorganisaties via de website www.grzplus.nl. Hier zijn ook het triage-instrument, de klinimetrie handleiding en de behandelinhoudelijke handleiding opvraagbaar. 

Ernstige klachten na COVID-19

Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en/of op de intensive care, hebben na COVID-19 besmetting vaak ernstige longklachten, problemen met bewegen, verminderde conditie, geheugenklachten als ook emotionele problemen en PTSS. Voor de naaste familie heeft COVID-19 ook veel impact. Binnen de geriatrische revalidatie is bij uitstek expertise in de revalidatie van complexe meervoudige problematiek bij vaak kwetsbare laag belastbare personen.

Bij de COVID-19 revalidanten wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met Post Intensive Care Syndroom (PICS), de-conditionering en patiënten met pulmonale klachten of een combinatie hiervan, al dan niet herstellend of nog curatief in het COVID-ziekteverloop. Iedere groep heeft specifieke behandeldoelen binnen het revalidatieprogramma CO FIT+. Er is aandacht voor kwetsbaarheid, laagbelastbaarheid, voedingstoestand, longrevalidatie en ook wordt er met lichamelijke en mentale klachten rekening gehouden.

Doorontwikkeling Verenso behandeladvies naar praktijkgericht programma

Voor het ontwikkelen van het revalidatieprogramma CO FIT+ is het behandeladvies post COVID-19 geriatrische revalidatie van Verenso als leidraad gebruikt. Dit is aangevuld met de kennis en expertise van de eigen professionals, evidence based richtlijnen vanuit de beroepsverenigingen en kennis uit wetenschappelijk onderzoek o.a. op gebied van geriatrische (long-)revalidatie en post IC-revalidatie (REACH netwerk). Dit laatste komt voort uit de nauwe samenwerking tussen GRZPLUS, het LUMC en de Hogeschool van Amsterdam. GRZPLUS draagt daarnaast bij aan de doorontwikkeling van de landelijke richtlijn van Verenso.

En de ontwikkeling gaat ook door. GRZPLUS wil ervaringen en nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk gebruiken om het programma verder door te ontwikkelen, het is daarmee nadrukkelijk een groeidocument.  

Over GRZPLUS

Met het samenwerkingsverband GRZPLUS, bieden zorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel topzorg aan geriatrische patiënten die tijdelijke revalidatie nodig hebben. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel, komen kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. In maart jl. ontving GRZPLUS het Topcare-predicaat. Dit predicaat staat voor het continue leren en ontwikkelen waarbij wetenschappelijke kennis en best practices worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.

Als houder van het Topcare-predicaat vinden wij het onze verantwoordelijkheid onze kennis en ervaringen breed in te zetten voor COVID-19 patiënten. We delen dan ook het behandelprogramma met anderen om zo bij te dragen aan het verkleinen van de gevolgen van COVID-19 besmettingen en een sneller herstel.

Lees hier meer over GRZPLUS