Terug naar overzicht

Donderdag 9 juni jl. kwamen de elf GRZ-organisaties uit het Topcare-netwerk in Utrecht bij elkaar om kennis, onderzoeksplannen en ervaringen te delen. “Het is mooi om te zien dat we allemaal dezelfde ambitie hebben om te excelleren in de geriatrische revalidatie en daarbij te maken hebben met dezelfde uitdagingen.” 

 

Moederziel alleen 

Lange tijd lag een bijeenkomst als deze niet bepaald voor de hand. Marco Wisse, directeur van Vivium Naarderheem, memoreert in zijn bijdrage nog maar eens aan die lange tijd waarin GRZ nauwelijks een plek had in het Topcare-netwerk: “We waren zo lang moederziel alleen als GRZ-instelling binnen Topcare, dat we bijna afhaakten. Maar kijk nu eens: een zaal vol GRZ-collega’s!” 

 

Groei 

En inderdaad, Topcare maakt de laatste jaren een gestage groei door en onder het aantal nieuwe leden bevindt zich een opvallend groot aantal GRZ-expertisecentra. Op dit moment zijn er elf GRZ-organisaties die het Topcare-predicaat voeren, dan wel druk doende zijn het Topcare-predicaat te bemachtigen. Er is veel waarin de organisaties verschillen: ervaring, werkgebied, specialisaties. Maar er is nog meer wat ze delen. Naast ambitie en gedrevenheid is dat in elk geval de openheid om anderen te laten delen in verworven kennis, inzichten en leerervaringen. Dat was dan ook wat centraal stond deze bijeenkomst: leren van elkaar.  

 

Tussentijdse evaluatie 

Geleerd werd er in de eerste plaats van de twee GRZ-instellingen, Zonnehuisgroep Amstelland en GRZPLUS, die inmiddels twee jaar in het bezit zijn van het Topcare-predicaat en een tussentijdse evaluatie uitvoerden. Dat deden ze eerder al door tijdens een workshop onder leiding van Lausanne Mies, lid van de visitatiecommissie, vanuit het perspectief van de cliënt te reflecteren op prestaties en inspanningen met betrekking tot de Topcare-criteria. Cliëntbetrokkenheid staat in twee criteria van Topcare expliciet benoemd, maar kleurt uiteindelijk alle criteria. De beide instellingen werden uitgedaagd zich bij alle onderzoeken, innovaties en ontwikkelingen af te vragen: en wat heeft dit de cliënt opgeleverd?  

 

Inzichten 

Dat leidde tot veel interessante inzichten die de beide organisaties ruimhartig deelden met hun GRZ-collega’s. Niet alleen leverde dat de deelnemers nieuwe kennis op, misschien nog wel meer gaf het  een gevoel van herkenning. “Wij zijn niet de enigen die te maken hebben met deze uitdaging, iedereen loopt tegen dezelfde hindernissen aan.” Voor de beginnende expertisecentra vormden de presentaties van deze twee ervaren GRZ-organisaties ook een bevestiging: “Veel van wat zij doen, doen wij eigenlijk ook. Volgens mij zitten we op de goed weg, het is fijn om dat te zien.” 

 

Pitches 

De presentaties van de tussentijdse evaluaties werden afgewisseld met pitches. Alle GRZ-organisaties (kandidaat en lid) stelden zich voor middels een korte pitch. Daarin vertelden ze kort iets over de organisatie, de onderzoeksagenda en één interessant onderzoek. Aansluitend werd één andere organisatie gevraagd te reageren met een tip of vraag.  

 

Kop koffie 

Regelmatig werd deze reactie uit de zaal afgesloten met een ‘volgens mij moeten wij eens met elkaar  koffie drinken’. Veel onderwerpen, zoals de ambulantisering van de geriatrische revaliatie en de toepassing van eHealth, blijken alle aanwezigen bezig te houden. Onderzoeksagenda’s overlappen elkaar of vullen elkaar aan. Lopende onderzoeken in de ene organisatie, raken aan die van onderzoeken in de andere organisatie. Er ontstaan tijdens de pitches dan ook volop verbindingen die na de bijeenkomst een vervolg zullen krijgen.   

 

Toekomst 

De deelnemers geven na de bijeenkomst aan met veel nieuw enthousiasme en inspiratie naar huis te gaan. De eerste koppen koffie staan inmiddels ook al gepland. Maar de GRZ – jong, gedreven en gretig - zou de GRZ niet zijn, als er niet meteen ook weer vooruit gekeken wordt. “Hoe gaan we hier een vervolg aan geven? Kunnen we vaker als GRZ-organisaties bij elkaar komen en samen een visie op excellente geriatrische revalidatie ontwikkelen voor de toekomst?”