Fotografie: Flickr - Tony Alter

Terug naar overzicht

Hoe functioneren cliënten met een cognitieve beperking binnen het revalidatieklimaat van GRZPLUS? Dat was de vraag die ten grondslag lag aan het onderzoek dat professionals van GRZPLUS hebben uitgevoerd tijdens de Topcare-scholing.

Tegenwoordig blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Indien er in de thuissituatie dan een extra ziekte ontstaat komen deze ouderen vaak op een geriatrische revalidatie plek (GRZ) terecht. Bij het ouder worden gaan de cognitieve functies achteruit. Dit is allemaal van invloed op het handelen en functioneren. Door de demografische ontwikkelingen worden ook geriatrische cliënten opgenomen met vaak al reeds aanwezige cognitieve beperkingen.

Binnen de GRZ wordt er met regelmaat gesproken over dat een goed therapeutisch klimaat een vereiste is om cliënten te kunnen stimuleren in dat wat nodig is voor een terugkeer naar huis. Onder werknemers heerst het idee dat geriatrische cliënten met cognitieve problematiek niet goed functioneren binnen het huidige revalidatieklimaat. Dat was de aanleiding voor de twaalf professionals van zes locaties van Omring en De Zorgcirkel om onderzoek te doen naar het functioneren van geriatrische revalidanten met een cognitieve beperking binnen het revalidatieklimaat van GRZPLUS.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er alvast enkele aanbevelingen gedaan. Onder andere betere ondersteuning op het gebied van dagindeling en dagbesteding, meer betrekken van mantelzorgers en adequate omgang met de cliënt, rekening houdend met het niveau van zijn of haar cognitieve beperking.

Lees meer over het onderzoek op de website van GRZPLUS: hier vind je een samenvatting van het onderzoek, een presentatie, een videoverslag en een interview