Terug naar overzicht

Het aanleren van nieuwe vaardigheden door de interventie ‘Foutloos leren bij Korsakov’ verbetert de kwaliteit van leven bij mensen met het syndroom van Korsakov en vermindert gedragsproblemen. De interventie is dan ook door de erkenningscommissie van Vilans erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

De interventie is ontwikkeld door het Korsakov Kenniscentrum (KKC) en is een behandelmethode om mensen met het syndroom van Korsakov met een stappenplan vaardigheden aan te leren of te herleren. Uitgangspunt is dat fouten tijdens het leerproces worden voorkomen. Door een vaardigheid routinematig zonder fouten te herhalen, slijt de vaardigheid als het ware vanzelf in.

Leren door te doen

Bij het syndroom van Korsakov is vooral het bewuste geheugen aangetast. Het onbewuste geheugen blijft daarentegen gedeeltelijk gespaard en wordt aangesproken bij vaardigheden zoals autorijden, fietsen of zwemmen, waarbij mensen leren door te doen. De interventie richt zich op deze vorm van leren. Aangetoond is dat mensen met Korsakov de vaardigheden na een interventie met foutloos leren significant beter beheersen dan daarvoor.

Over het erkenningstraject

Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. De commissie kijkt naar de onderbouwing en de uitvoerbaarheid van de interventie. Indieners wordt gevraagd de interventie op een voor professionals toegankelijke manier te beschrijven. Vilans ondersteunt de indieners in het proces naar de erkenningscommissie.

De erkende interventies worden online toegankelijk gemaakt. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut,Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de ouderenzorg die ook interessant is voor anderen? Het erkenningstraject begeleidt u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt. 

Wilt u eerst meer informatie? Neemt contact op met M.Versteeg@vilans.nl tel 0622810271 of met G.Willemse@vilans.nl tel 0622810 096