Terug naar overzicht

Als vervolg op de bijeenkomst van 22 oktober vond op 5 november 2020 nog een Tussentijdse Evaluatie plaats. Ditmaal met online presentaties van de Topcare-expertisecentra Atlant en Topaz. Beide organisaties voeren al jarenlang het Topcare-predicaat. Er waren 31 belangstellenden die de online presentaties hebben bijgewoond.

De Tussentijdse Evaluatie is niet verplicht voor organisaties die het Topcare-predicaat al lang voeren. "Toch hebben Topaz en Atlant ervoor gekozen om een presentatie te geven", zo laat directeur van Stichting Topcare David Engelhard weten in zijn opening van deze middag. "Dat vind ik erg goed.” Dan vraagt hij de leden van de visitatiecommissie om zich voor te stellen. Dat zijn: Carien Beurskens, fysiotherapeut en gepromoveerd bij de Radboud Universiteit; Lausanne Mies, ergotherapeut en gerontoloog; Duco Duchatteau, zelfstandig adviseur op het snijvlak van medisch en bedrijfskundig; en Elisabeth de Jong, secretaris voor de commissie en huisarts.

Presentatie Topaz

Topaz trapt het inhoudelijke programma af met een film. Hierin zien we Jesseke de Man, beleidsadviseur Huntington bij Topaz Overduin, die vertelt dat het Topcare-predicaat voor mensen met de ziekte van Huntington in 2018 is verlengd. Dan blikt HBO-verpleegkundige Jeanette Laterveer terug op de twee coronagolven waarbij mensen hun woonlocatie niet mochten verlaten. “Bij elke individuele cliënt kijken we wat mogelijk is. We doen het niet voor maar MET cliënten.” Topaz brengt in de film ook enkele verbeterpunten naar voren voor de eigen Huntington-afdelingen. Namelijk uitbreiding van het aantal bedden, jongerenbijeenkomsten houden en meer leren van andere sectoren zoals de gehandicaptenzorg.

Er lopen verschillende onderzoeken bij Topaz. Eén traject onderzoekt de behoeften van patiënten in de relatie tussen henzelf en zorgverleners/mantelzorgers. Een ander onderzoekstraject gaat over palliatieve zorg bij Topaz voor mensen met Huntington. Daarnaast is Topaz trots op de proeftuin die drie jaar geleden is gestart op de intramurale Huntington-afdeling om de fysieke belasting te verminderen. Een werkgroep heeft bekeken hoe het werk gemakkelijker kan worden gemaakt, zowel voor de patiënt als de medewerker, bijvoorbeeld met glijzeilen en een tillift. Ook is er een handboek ontwikkeld.

Een mooie film waar ook de leden van de visitatiecommissie van onder de indruk zijn. Na de vragen is het weer tijd voor een poll. De vraag luidt: Wat ga je doen naar aanleiding van de film van Topaz?

Uitslag poll 2(Uitslag van de poll)

Presentatie Atlant

Atlant heeft een Topcare-predicaat voor zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en een voor mensen met Korsakov. Omdat er veel valt te vertellen vanuit zowel beleid als de praktijk, splitst Atlant haar presentatie in twee blokken. Voor de presentaties is een heuse studio ingericht waarin Esther Willemse, programmamanager expertisecentra bij Atlant, als presentatrice de gasten verwelkomt.

In het eerste blok zijn Hedwig de Vries, directeur behandeling en begeleiding, en Karen Lammertsen en Marco Haijer, beiden manager wonen en welzijn, te gast. Atlant heeft de afgelopen jaren mooie stappen gezet, mede te danken aan de onderzoekende houding. Een voorbeeld daarvan is specialistische arbeidsmatige dagbesteding. Verder is er uitbreiding van het activiteitenaanbod voor mensen met het syndroom van Korsakov. En er is een nieuwe unit gekomen voor mensen met de ziekte van Huntington met hoogcomplex gedrag.

Daarnaast werkt Atlant samen met wetenschappers, waaronder Erik Scherder die een promovendus begeleidt in haar onderzoek naar een verrijkt milieu voor mensen met dementie, zodat hun breinfuncties actief blijven. De organisatie zoekt steeds de samenhang tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk. Hedwig: "Het is van belang dat het bij iedereen leeft, niet alleen bij de onderzoekers. Het doel is bereikt als de kennis naar de praktijk wordt gebracht. Daarnaast is het van belang dat vanuit de praktijk vervolgens weer nieuwe kennisvragen ontstaan."

Daartoe gebruikt Atlant het schema van de 7 V’s:

De zeven Vs

Na de vragen en een poll gaat het tweede blok van start, meer specifiek gericht op de cliënten met de ziekte van Huntington en Korsakov. Het begint met een filmpje waarin Ruth Veenhuizen, specialist Ouderengeneeskunde, Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker en een cliënt aan het woord komen. Om te onderzoeken hoe het welzijn voor de cliënten kan worden vergroot, loopt momenteel het project 'Op weg naar optimale sociale relaties'. 

In de studio zijn ergotherapeute Manon van Kampen, HBO-verpleegkundige Linda Schippers en onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker Yvonne Zwaagstra aanwezig. Onder meer spreken zij over de multidisciplinaire zorgmethode Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) voor mensen met dementie die nu ook wordt gebruikt bij mensen met de ziekte van Huntington. "Met PDL verlenen we de zorg op een manier die minder belastend is voor de cliënt." Daarnaast is Atlant ook bezig met het introduceren van zorgtechnologieën zoals de zorgrobot Tessa die de cliënt helpt om meer structuur te krijgen.

Mooie ontwikkelingen in zorgland. We kijken terug op een onderhoudende middag.