Terug naar overzicht

Het sociaal projectbureau WILTgroei creëert verandering, innovaties en samenwerkingen op een niet traditionele manier binnen het sociale domein. Met veranderaars en projectleiders Ilja Stoot en Claire Coppens spraken we over hun manier van werken.

 

Als collectief werkt WILTgroei samen met professionals aan verandering en vernieuwing binnen teams en organisaties. Daarbij focussen zij zich op thema’s als zorg & welzijn, onderwijs, overheid en initiatieven gericht op een betere wereld. Hier wordt vanuit verschillende rollen aan gewerkt; als veranderaar, projectleider, onderzoekers of trainer. Met een achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie zijn ook Ilja Stoot en Claire Coppens actief als veranderaar en projectleider.

 

Uitstroom langdurige zorg 

Door de kennis van Ilja en Claire in de psychologie houden zij zich ook bezig met het vraagstuk hoe je jonge mensen voor de langdurige zorg kunt interesseren en de uitstroom kunt tegengaan. Ilja hielp een bedrijf hier eerder al mee: “De vraag was om te zoeken naar een andere manier om personeel te verwelkomen en de uitstroom te beperken. Hier zijn verschillende apps en tools voor, maar ik heb ook mensen geïnterviewd die net waren gestart. Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat jonge mensen bepaalde groeimogelijkheden verwachten die niet altijd waargemaakt kunnen worden.” Dit is een thema dat Topcare-centra ook aangaat en WILTgroei zich verder in zal ontwikkelen.

 

Zinvol en plezierig werk

De missie van WILTgroei is om zinvol en plezierig werk te creëren. Niet alleen voor de mensen in het sociale domein, maar ook voor hun omgeving en de werknemers van WILTgroei zelf. Ilja: “De tijd die over is, besteden we graag aan het opzetten van projecten die de wereld een beetje beter maken. Ook vinden we het belangrijk om daarbij rekening te houden met eigen ambities.” Bij WILTgroei staan daarom vier principes centraal: 1. waarden gedreven werken, 2. inspiratie ontdekken, 3. leren twijfelen en 4. talenten volgen. Ilja: “Dit zijn pijlers waar we altijd rekening mee proberen te houden. Ook in de opdrachten die we doen, omdat we geloven dat dit tot zinvol en plezierig werk leidt.”

 

Mensgericht werken

Bij WILTgroei werken mensen met verschillende opleidingsachtergronden. De meerderheid heeft een achtergrond in de psychologie, maar er zijn ook medewerkers met een opleiding in communicatie en bedrijfskunde. Ilja: “Je achtergrond is ondergeschikt. Het gedrag van mensen speelt wel altijd een rol binnen de opdrachten.” Claire vult aan: “De projecten worden vanuit het oogpunt van de mens benaderd.” Hier komen onder andere opdrachten uit voort met overheden, gemeenten, ziekenhuizen (Radboudumc), (ouderen)zorginstellingen en opleidingen (ROC/MBO).

 

Vanuit 3 standpunten aan de slag

WILTgroei benadert opdrachten vanuit drie standpunten. Ilja: “De eerste is ‘WILTresultaat’, waarbij naar een einddoel wordt toegewerkt. Ook kan het gaan om ‘WILTverandering’. Hier ligt de focus op veranderingstrajecten en coaching. Bij ‘WILTleren’ worden workshops en trainingen gegeven.”

 

Claire werkt momenteel aan een WILTresultaatgerichte opdracht voor een woonzorglocatie van de ZZGzorggroep in Nijmegen. Hier wonen mensen met dementie of lichamelijke achteruitgang: “De locatie van deze zorginstelling gaat verhuizen. Met een collega ondersteun ik hen met alles wat daarbij komt kijken. Dit gaat deels over het fysieke aspect van de verhuizing, maar ook over de wat zachtere kant: het begeleiden van de bewoners en medewerkers in wat zij op dat moment nodig hebben. Als de eerste etage volgende maand verhuist, wordt er bijvoorbeeld een afscheidsmoment georganiseerd door middel van een gala.”

 

Niet traditionele werkvorm 

Er vloeien uit de verhuizing ook andere opdrachten voort. Ilja: “De verhuizing gaan we ook in kaart brengen. Daar gebruiken we ons concept van de ‘verhalenjacht’ bij. Dit betekent dat we in gesprek gaan met de betrokkenen over waar zij tevreden over zijn. De opgedane ervaringen en geleerde lessen schrijven we op om van te leren. Bij de aankomende verhuizingen van ZZGzorggroep-woonzorglocaties kunnen mensen dan bewust worden ingezet. Het werken met een verhalenjacht is een vorm die men vaak niet gewend is binnen een traditionele manier van werken."