Terug naar overzicht

Om onderzoekservaring op te doen deed een enthousiaste groep professionals van de Amsterdamse zorginstelling Amsta onderzoek naar het optimaliseren van zorg op de werkvloer aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Dat gebeurde in het kader van het scholingstraject van Topcare.

‘Ons onderzoek had tot doel om meer inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed zijn op het aanbieden van passende zorg’, vertelt Yorda Verdonk, coördinerend begeleider van Korsakov-cliënten. ‘Om onze cliënten goed te begeleiden is het belangrijk dat de verpleegkundigen en verzorgenden hen op dezelfde manier benaderen. Korsakov-cliënten hebben namelijk een sterke behoefte aan structuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig om steeds op dezelfde wijze te worden aangesproken. We kwamen er echter achter dat dit niet altijd gebeurde. De meeste medewerkers weten onvoldoende over de bewoners. Dat maakt het aanbieden van passende zorg lastig. We vroegen ons af hoe we dit zouden kunnen verbeteren.’

Methodes vergelijken

Het onderzoek bestond onder meer uit interviews en een literatuurstudie. ‘Er is op dit gebied nog maar weinig onderzoek gedaan’, aldus Yorda. ‘Daarom hebben we ons vooral geconcentreerd op het met elkaar vergelijken van methodes die op dit moment elders voor vergelijkbare cliëntendoelgroepen worden ingezet. Uiteindelijk hebben we één methode geselecteerd. Die zijn we bij Amsta in de praktijk gaan brengen.’

KEN MIJ

Die methode was “KEN MIJ”, een instrument dat cliënten ondersteunt bij het communiceren over hun wensen en keuzes. Yorda: ‘Je verzamelt informatie over een cliënt door met hem in gesprek te gaan. Die gegevens worden verwerkt tot een poster voor in zijn privéruimte. Op deze poster staan concrete, specifieke en persoonlijke aandachtspunten. Bijvoorbeeld wat de cliënt het liefste drinkt. Of hoe hij graag aangesproken wil worden: met zijn voor- of achternaam.’

Gunstige resultaten

Het onderzoek leverde volgens Yorda gunstige resultaten op. ‘Onze onderzoeksgroep adviseert dan ook om KEN MIJ in ons gehele Korsakov-cluster in te zetten. Bovendien gaan we meer onderzoek doen. Op onze locatie De Poort hebben we namelijk onlangs een nieuwe afdeling geopend. Daar willen we deze methode bij nieuwe cliënten inzetten om te kijken wat het effect is.’

Werken aan zelfvertrouwen

Intussen worden sommige Korsakov-cliënten bij Amsta al veel persoonlijker benaderd. ‘Dat worden er veel meer als we KEN MIJ straks breed op al onze locaties gaan toepassen’, zegt Yorda. ‘Maar je merkt nu als duidelijk dat onze medewerkers dankzij de poster naar de persoon achter de cliënt kijken in plaats van naar een nummer. Het persoonlijke contact tussen cliënt en medewerker wordt prettiger en de vertrouwensrelatie sterker. Dat doet echt wat met een Korsakov-cliënt. Hij voelt zich gehoord en krijgt daardoor zelfvertrouwen.’

Begeleiding door Topcare

Het onderzoeksteam van Amsta bestond uit twaalf medewerkers en ging najaar 2020 van start op drie Amsta-locaties: het Dr. Sarphatihuis, De Beusemaecker en De Poort. Bij het onderzoek werd Amsta begeleid door Topcare en een eigen GZ-psycholoog. Stapsgewijs bekeek het team welke onderzoeksmethodiek het beste zou passen bij de praktijk van Amsta. Vervolgens werd de onderzoeksvraag geformuleerd en voerde het team het onderzoek uit. Met een verslag werd het onderzoek in april 2021 afgerond.

Video

Onderzoek naar de “KEN MIJ”-poster