Promovendi

In de rubriek 'Kennismaken met promovendi' spreken we dit keer met Niels Jongejan. Hij is PA Ouderengeneeskunde in functie van Stafarts Wijk- en Revalidatiezorg bij Stichting QuaRijn op de Utrechtse Heuvelrug.

"Binnen de geriatrische revalidatie zien we de trajectduur steeds korter worden, terwijl de complexiteit van de patiënten toeneemt. Ongeacht voor welke diagnose iemand wordt opgenomen, een patiëntgericht behandelplan is noodzakelijk. Hypertensie is een aandoening die bij deze groep mensen in vroeg of late fase veel voorkomt. En omdat het effect heeft op de conditie van de patiënt, is het van invloed op het revalidatietraject. Door middel van snelle diagnostiek, met een PoCus (Point of Care Ultrasound) van het hart, kan een beoordeling hiervan worden gegeven. Een snelle en makkelijke manier van echocardiografie, die een inschatting van de trajectduur kan geven en kan aangeven waar rekening mee moet worden gehouden in het behandelplan. Ook loopt er een systematische review naar het gebruik van deze beeldvormende mogelijkheid."

Cardiologie en geriatrie 

"Mijn naam is Niels Jongejan. Ik ben PA Ouderengeneeskunde in functie van Stafarts Wijk- en Revalidatiezorg bij Stichting QuaRijn op de Utrechtse Heuvelrug. Ik ben opgeleid binnen de Cardiothoracale chirurgie in Zwolle. In 2020 heb ik de overstap gemaakt naar de elektrofysiologie in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU). Hier heb ik met veel plezier gewerkt, en veel pacemaker- en defibrillatoroperaties verricht. Ook heb ik hier kennis gemaakt met het academische klimaat, waar ik ook actief in ben geweest. 

Sinds 2019 ben ik werkzaam binnen de VVT sector, waar ik de liefde voor zowel de cardiologische als de geriatrische patiënt heb kunnen samenvoegen. Ook het onderzoek staat mij nauw aan het hart, en in 2020 heb ik opnieuw mijn promotieteam aan de Klinische Geriatrie in het UMCU samengesteld. Zo combineer ik de dagelijkse praktijk van de patiëntenzorg, beleidsmatige zaken en (parttime) onderzoek."


Juist door met de blik van een onderzoeker naar de patiënt te kijken is deze onderzoeksvraag tot stand gekomen.

Niels Jongejan Promovendus

Planning en de toekomst 

"Inmiddels zijn er heel wat patiënten geïncludeerd en we verwachten de inclusie eind 2023 te kunnen sluiten. Begin 2024 zullen de resultaten beschikbaar komen in een publicatie. De systematische review zal eind dit jaar al worden aangeboden ter publicatie. 

Juist door met de blik van een onderzoeker naar de patiënt te kijken is deze onderzoeksvraag tot stand gekomen. Want hoe komt het dat dhr. Jansen – status na heup OK – zoveel meer tijd nodig heeft (om te revalideren) dan mevr. Pietersen – status na heup OK? Doordat dit soort vragen steeds terug bleven komen, ben ik een patroon gaan herkennen. Maar onderzoek doen is vooral ook heel leuk. En je levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg(verlening)!

Wil je meer weten over mijn onderzoek en in contact met mij komen? Je kunt mij bereiken via medischsecretariaat@quarijn.nl, 085-4887314 (stichting QuaRijn in Doorn) of via LinkedIn."