Terug naar overzicht

Topcare heeft een nieuwe deelnemer: Avoord, zorgaanbieder in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en omstreken. Ze zijn gespecialiseerd in dementiezorg, (medische specialistische) thuiszorg, welzijn en palliatieve zorg. Topcare is blij dat Avoord zich bij ons aansluit. Zij treden toe met een nieuwe doelgroep: mensen met dementie. Avoord heeft met de speciaal ontwikkelde methodiek SOCAV het predicaat ontvangen.

SOCAV is herstelzorg, een uniek nieuw zorgconcept voor mensen met dementie, ontwikkeld door Avoord in samenwerking met Radboudumc (IQ Healthcare) en Tilburg University. Het uitgangspunt is het vergroten van de eigen regie en functioneel reactiveren van strategieën die opgeslagen liggen in het langetermijngeheugen en gebruik maken van routines die zijn opgeslagen in de kleine hersenen. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren, Aanleren van Vaardigheden.

Tot afgelopen maandag bestond Topcare uit zeven centra met specialisaties in Huntington, Korsakov, geriatrische revalidatie en gerontopsychiatrie. “We zagen dat dementie nog ontbrak in het Topcare spectrum, terwijl de meeste mensen in verpleeghuizen lijden aan dementie. Daaruit vloeide de behoefte voort om het predicaat te verwerven voor onze dementiezorg” vertelt bestuurder Martin den Hartog. “En dat is gelukt. Nu zijn we niet alleen de eerste Topcare organisatie die zich specialiseert in dementie maar ook de eerste Brabantse Topcare organisatie.”

Pakweg drie jaar geleden stelde Avoord de vraag aan cliënten met dementie wat zíj belangrijk vinden. Den Hartog: “We kwamen er achter dat ze vooral hun vaardigheden wilden behouden. Wij dachten aanvankelijk dat ze daarmee primair hun ADL-functies bedoelden: toiletbezoek, in staat zijn zichzelf te wassen, dat soort dingen. Maar ze bedoelden alle betekenisvolle activiteiten die hen maakten tot de mens die ze altijd waren geweest. Kunnen fietsen bijvoorbeeld of accordeon spelen. Het voeren van de eigen regie was daarbij erg belangrijk.” Avoord ontwikkelde daarom samen met de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc en Tilburg University de methode SOCAV. Deze werkmethode werd uitgetest op een aantal locaties, waaronder locatie Rijserf in Rijsbergen. Deze locatie ontvangt daar nu het Topcare-predicaat voor.

De inspanning die Avoord moest doen om het Topcare predicaat voor dementiezorg te verwerven, heeft de nieuwsgierigheid van de medewerkers geprikkeld. Den Hartog: “Medewerkers gaan meer vragen stellen en daarmee ontstaat een lerende organisatie die erop gericht is de zorg voor mensen met dementie steeds verder te verbeteren. En juist omdat je weet dat je nooit zelf alle antwoorden kunt geven op de vragen die hierbij naar boven komen, is de samenwerking met wetenschappers en met andere verpleeghuizen – die binnen Topcare centraal staat – zo mooi. Het heeft onze organisatie echt een boost gegeven om op een andere manier aan te kijken tegen dementiezorg.” Een uitvloeisel hiervan is dat nu meer onderzoeksprojecten ontstaan. Bijvoorbeeld naar wat de invloed is van SOCAV op angst bij mensen met dementie. “Maar we onderzoeken ook of we de SOCAV-methode kunnen toepassen bij thuiswonende cliënten met dementie”, aldus Den Hartog.