Terug naar overzicht

Onlangs ontving zorgcentrum Avoord twee grote subsidies voor het project ‘SOCAV in de Thuissituatie’. De subsidieverleners zijn de Gemeente Etten-Leur en ZonMw, Deltaplan Dementie.

Dankzij deze subsidies kan Avoord dit jaar starten met een onderzoek naar de toepassing en effecten van SOCAV bij thuiswonende cliënten met dementie én hun mantelzorgers.

Waar gaat het SOCAV-project over?

70 procent van alle mensen met dementie woont thuis. Bij de zorg voor een persoon met dementie, nemen mantelzorgers en zorgprofessionals vaak kleine of grote beslissingen en handelingen over van die persoon. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Om dit te voorkomen, wordt in dit project een ondersteuningstraject aangeboden aan mantelzorgers en zorgprofessionals. Tijdens dit traject leren deelnemers meer over de ziekte dementie, en hoe ze mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Eigen regie, plezier en voldoening bij die activiteiten staan daarbij voorop. Dit wetenschappelijk onderbouwde ondersteuningstraject heet “SOCAV”, wat staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Dit project wordt uitgevoerd i.s.m. Radboudumc, Tilburg University en Stichting Zet.