Terug naar overzicht

Dr. Marjolein den Ouden is begin oktober 2021 toegetreden tot de Raad van Advies van Topcare. Zij is lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion én practor Zorg en Technologie bij de ROC van Twente. Wat houden haar dagelijkse werkzaamheden in? Een nadere kennismaking met Marjolein.

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb de master Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Vervolgens heb ik bij de Universiteit Utrecht Epidemiologie gestudeerd en tegelijkertijd bij het UMCU een promotieonderzoek naar gezond ouder worden uitgevoerd. Hierin heb ik onderzocht hoe het komt dat de ene oudere tot op hoge leeftijd thuis kan blijven wonen en de andere eerder tegen drempels aanloopt. Dat vond ik heel interessant maar ik miste de praktische toepassing van de wetenschappelijke kennis.’

Hoe heb je daar vorm aan gegeven?

‘Om die reden ben ik bij hogeschool Saxion gaan werken. Hier kan ik de brug slaan tussen het toekomstgericht opleiden van professionals en praktijkgericht onderzoek, waarbij we wetenschappelijke kennis en onderzoek samen met het werkveld implementeren. De laatste tijd houd ik me vooral bezig met de implementatie en integratie van technologie in het leven en werken van mensen.’

Daarnaast ben je verbonden aan ROC van Twente. Hoe verhoudt zich dat tot je werk bij hogeschool Saxion?

‘We doen onderzoek naar de optimale match tussen mens en technologie. Hiervoor heb ik één onderzoeksteam samengesteld met docent-onderzoekers vanuit het mbo en hbo. Zo kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar dit onderwerp. Beide zijn complementair aan elkaar. Binnen dit langjarige onderzoek werken we in projecten samen met studenten, docenten, technische partners en zorg- en welzijnsorganisaties en andere kennisinstellingen.’

Heb je een concreet voorbeeld van zo’n project? 

‘In zorgorganisatie Aveleijn hebben we onderzoek gedaan naar de integratie van technologie in een fysieke omgeving. Samen met de cliënten, mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en zorgprofessionals hebben we gesproken over wat ze graag zouden willen. Dat heeft geleid tot een ontwerp van een gang waarin technologie is geïntegreerd die is aangepast op de doelgroep.

Een ander voorbeeld is dat er steeds meer zorg op afstand wordt gegeven met virtual reality en smart glasses. Hoe beïnvloedt dat het werk van de mbo- en hbo-geschoolde professional? Hoe gaan ze hier in de praktijk mee om? We kijken ook naar de consequenties voor de manier van opleiden, want er worden andere competenties van mensen gevraagd.’ 

Hoe ben je in contact gekomen met Topcare? 

‘Via Nico van Meeteren, onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Topcare, die ik ken van landelijke overleggen over de sector Health. Ik kwam in het vizier bij Topcare vanwege mijn vrij unieke profiel van verbonden zijn aan zowel een hbo- als een mbo-instelling.’

Wat zijn je drijfveren om je aan te sluiten bij de Raad van Advies van Topcare? 

‘Aan de ene kant ben ik op zoek naar hoe je onderzoek toegankelijk kunt maken en aan de andere kant naar hoe je het kunt laten landen in de praktijk. Dat snijvlak vind ik terug bij Topcare: het verbinden van wetenschappelijke expertise met de kunde en ervaring van professionals in het werkveld. Graag verbind ik mij daaraan.’

Waarop ga je je richten vanuit die rol?

‘Als lid van de Raad van Advies heb ik bovenal twee aandachtsgebieden. Ten eerste: onderzoek toegankelijk maken. Daarvoor moeten we goed nadenken over wie aan het onderzoek deelnemen. Niet altijd de usual suspects, maar laten we putten uit de diversiteit aan perspectieven en achtergronden die Nederland rijk is. Ook is het nodig om elkaar te vinden in de communicatie, en als onderzoeker alert te zijn op ons abstracte denkniveau en gebruik van vakjargon, zodat er op gelijkwaardig niveau kan worden samengewerkt. En ten tweede: van elkaar leren. Laten we de goede voorbeelden maar ook de briljante mislukkingen vooral met elkaar delen. Daarom is de inbreng van mbo’ers, die in de regel zo dichtbij cliënten staan, zo waardevol.’