Terug naar overzicht

Stichting Topcare benoemt prof. dr. Nico L.U. van Meeteren per 1 juli 2018 als haar nieuwe onafhankelijk bestuursvoorzitter. Nico van Meeteren is in het dagelijks leven executive directeur van het TKI-Bureau van de Topsector Life Sciences and Health, en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Stichting Topcare ondersteunt verbetering van zorg voor cliënten in verpleeghuizen door kennisontwikkeling te stimuleren. Diverse organisaties hebben al een Topcare-predicaat ontvangen en aan aantal instellingen bereidt zich op dit moment voor op de visitaties daartoe. Er is steeds meer belangstelling voor Topcare. De verpleeghuiszorg is goed in Nederland, maar er bestaat een enorme ambitie om de kwaliteit nog verder te verbeteren door onderzoek, innovatie en opleiding.

Van Meeteren: “Ik zie veel mogelijkheden voor Topcare, omdat goed onderzoek de gezondheid en zorg van kwetsbare ouderen en patiënten verder  kan verbeteren. Met de collegae van bestuur en directie van Topcare wil ik  het netwerk van Topcare  verbinden aan andere innovatieve en kennisintensieve organisaties om via samenwerking het rendement van de zorg en behandeling naar een hoger niveau te tillen.”