Nieuws

Paul Baks wordt de nieuwe onafhankelijk voorzitter van Stichting Topcare. Hij volgt daarmee Nico van Meeteren op, die deze functie tot begin vorig jaar vervulde. Sindsdien werd de functie van voorzitter waargenomen door bestuurslid Thijs Houtappels.

Stichting Topcare is een netwerk van ambitieuze expertisecentra in de langdurige zorg & behandeling en revalidatiezorg. Deelnemers van Topcare leggen een ontwikkeltraject af waarin ze blijven innoveren en samenwerken met senior wetenschappers. Topcare daagt uit om een voortrekkersrol in te nemen in de transformatie van de zorg. Zorgprofessionals en behandelaren aangesloten bij Topcare blijven leren en onderzoeken. Dat doen zij met het doel om betere zorg en behandeling aan cliënten te bieden. Topcare bestaat dit jaar 10 jaar en is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Paul Baks kent de zorg erg goed en heeft veel ervaring met diverse bestuurs- en toezichthoudende functies binnen de zorg, andere maatschappelijke domeinen en de financiële dienstverlening.