Verdieping

In het kader van Topcare wordt er vaak op verschillende niveaus onderzoek gedaan, zo ook op locatie Overspaarne van Kennemerhart. Overspaarne is Topcare gecertificeerd voor de zorg en behandeling voor mensen dementie en zeer complex gedrag. Onlangs heeft er op deze locatie een onderzoek plaatsgevonden naar bruikbare interventies voor mensen met dementie en complex probleemgedrag. Uit literatuurstudie kwamen verschillende interventies, waaronder poppentherapie.

Poppentherapie is een nieuwe therapievorm voor mensen die leven met dementie. Hoewel; nieuw kun je het niet direct noemen. Deze vorm van therapie wordt namelijk al sinds de jaren ‘90 toegepast. Vanwege verschillende redenen wordt het echter pas de laatste jaren als een serieuze therapievorm gezien. Onder andere doordat er meer bekend is over wat het oplevert en hoe je het op een effectieve manier kunt inzetten. 

Wat levert poppentherapie op?  

Het is recent wetenschappelijk bewezen dat poppentherapie kan bijdragen aan verbeterde communicatie, betere voedingstoestand, verhoogde sociale betrokkenheid, verminderde onrust of probleemgedrag, en zelfs aan het verlagen van eventuele gedragsveranderende medicatie. Daarnaast kan het vroegere herinneringen oproepen over bijvoorbeeld de zorg van (eigen) kinderen en dit kan weer een opening zijn om hier een gesprek met de bewoner over te voeren. Ook het verzorgen van de pop (kleertjes verschonen en wassen) heeft een positief effect. De handelingen van het verschonen en wassen zullen ook herinneringen oproepen. Tijdens het verzorgen van de pop krijgt de bewoner de regie, waarop de mantelzorger of vrijwilliger complimenten kan maken.    

Poppentherapie kan bijdragen aan verbeterde communicatie, verhoogde sociale betrokkenheid en zelfs het verlagen van eventuele gedragsveranderende medicatie. Ook kan het herinneringen oproepen over bijvoorbeeld de zorg van (eigen) kinderen en dit kan weer een opening zijn tot een gesprek. 

Nicole Brunschot en Maud van der Borg Ergotherapeuten Overspaarne, Kennemerhart

Na een succesvol N=1 onderzoek is deze therapie inmiddels gestart bij verschillende bewoners. Er zijn tot nu toe indrukwekkende resultaten bereikt; motorische onrust is verminderd, de bewoner ervaart nabijheid van de pop waardoor er minder beroep wordt gedaan op de directe nabijheid van de zorgmedewerker. Daarnaast hebben we gezien dat poppentherapie een bestaand patroon tussen bewoner en team kan doorbreken. Een nieuwe insteek waarbij al snel resultaat is, wordt makkelijker door het hele team opgepakt. En dat versnelt de implementatie! 

Eveline Makkink voerde het onderzoek uit. Zij is ergotherapeut in opleiding en deed dit onderzoek voor haar afstudeeropdracht. Ergotherapeuten van Overspaarne Nicole van Brunschot en Maud van der Borg begeleidden dit onderzoek. Naar verwachting is Eveline's eindscriptie over poppentherapie voor de zomer van 2024 afgerond. 
Poppentherapie bij Overspaarne is mooi voorbeeld van onderzoek dat direct mooie resultaten heeft opgeleverd en direct toepasbaar is in de praktijk.  

Een laatste tip

Poppentherapie werkt nog beter als dit niet alleen door zorgmedewerkers, maar aanvullend ook door een vrijwiller of familielid wordt toegepast. Bijvoorbeeld dat iemand een half uur per week met de bewoner poppenkleertjes aantrekt, de pop wast en/of met de kinderwagen te wandelt.

Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer informatie of wil je jullie ervaringen met ons delen? Neem gerust contact met ons op!
Nicole Brunschot en Maud van der Borg, ergotherapeuten Overspaarne, Kennemerhart.  

Nicole.brunschot@Kennemerhart.nl, Maud.vanderborg@Kennemerhart.nl