Deelnemers

Zorgorganisatie Saffier heeft het Topcare-predicaat gekregen voor de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Het woon- en kenniscentrum Domus Nostra in Den Haag begeleidt al jaren mensen met een hersenbeschadiging.

Met het motto ‘oog voor wat telt’ kijkt zorgorganisatie Saffier persoonsgericht naar de zorg die iemand nodig heeft. Ook psycholoog en projectleider Annelies van Rijn speelt daar een grote rol in; zij begon zo’n twee jaar geleden bij woon- en kenniscentrum Domus Nostra en leidde het Topcare-proces: “Iedere dag stellen wij onszelf de vraag: Hoe kunnen we de omstandigheden voor de cliënt zo inrichten dat hun kwaliteit van leven zo groot mogelijk is?”

De officiële toekenning en feestelijke overhandiging van het Topcare-predicaat in maart is volgens Annelies een kroon op het werk: “Het predicaat is een bevestiging van dat we het goed doen en motiveert ons om verder te gaan. Dit zorgt voor trots bij de medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor anderen.”

Syndroom van Korsakov

Saffier-locatie Domus Nostra krijgt het predicaat voor de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Dit is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen wordt aangetast door een ernstig tekort aan vitamine B1. Annelies: “In de praktijk is dit meestal het gevolg van langdurig en zwaar alcoholgebruik. Hierdoor raakt het lichaam in kritieke toestand en worden de hersenen beschadigd.”

Bij het behandelen van het vitamine B1-tekort kunnen de hersenbeschadigingen enigszins stabiliseren. De restschade die overblijft wordt Korsakov genoemd. Annelies vervolgt: “Hierbij zijn de grootste belemmeringen het geheugenverlies en problemen in executieve functies. Dit zorgt ervoor dat iemand minder goed kan plannen en organiseren. Ook verandert het gedrag van de persoon. De meeste mensen worden apathisch en kunnen niet langer goed voor zichzelf zorgen.”

Zorg voor Korsakov

Het geven van structuur is een belangrijk onderdeel bij de zorg voor mensen met Korsakov. Annelies: “Als een cliënt binnenkomt, starten we met een uitgebreide intake. Daarbij beoordeelt de fysiotherapeut of er nog hulpmiddelen nodig zijn en gaat de ergotherapeut aan de slag met oriëntatietrainingen. Dit begint met het lopen van een klein rondje Domus, om te kijken of we ook de weg naar de supermarkt kunnen aanleren. Op die manier breiden we hun zelfstandigheid steeds meer uit. Daarnaast kijken de activiteitenbegeleiding en beeldende, muziek en dans vaktherapeuten wat bij iemand past. Daarmee werken we aan een vast schema voor de hele week.”

Annelies vertelt over een bijzondere cliënt die al jaren in Domus Nostra woont: “Hij is bekend met schizofrenie en heeft dagelijks te maken met auditieve hallucinaties. Met medicatie is dat maar tot een bepaald niveau te behelpen. Toch geeft de structuur hem houvast. Hij heeft geleerd om zelfstandig naar het zwembad te lopen en daar alleen of met een medebewoner baantjes te trekken”. Ook speelt hij in de huisband van Saffier. Annelies vervolgt: “Als hij zijn bandshirt aan heeft, is hij een heel andere man. Hij is trots en straalt plezier uit. Het is mooi om te zien wat een betekenisvolle dagindeling voor iemand kan betekenen.”

Onderzoek is niet het doel, maar een middel om de zorg te verbeteren.

Dr. Monique van Bruggen Senior onderzoeker

Kenniscentrum

Saffier is één van de oprichters van het Korsakov Kenniscentrum in Rotterdam, wat de spil in Nederland is als het om de behandeling van het syndroom gaat. Annelies: “Het begon met een kleine afdeling in een psychogeriatrisch verpleeghuis en is nu uitgegroeid tot een eigen locatie: Domus Nostra. De kennis en ervaring die jarenlang is opgedaan en verzamelend, maakt dat ik met mijn collega’s een basis heb waar we verder mee kunnen bouwen.”

Toekomstdroom

De basis om excellente zorg aan cliënten te kunnen bieden, was er dus al. Maar door het Topcare-proces richten Annelies en haar collega’s zich nu nog meer op onderzoek doen en het delen van hun kennis en expertise. Annelies: “Het is een toekomstdroom om ervoor te zorgen dat we cliënten nog meer zelfstandigheid kunnen bieden. De cliëntengroep die in Domus Nostra woont, is vrij jong en heeft behoefte aan meer dan in een verpleeghuis wonen. Daarom zijn we aan het kijken hoe we dat op termijn kunnen realiseren. Je moet dit zien als een soort begeleid wonen, maar dan specifiek voor deze doelgroep.” Het Topcare-predicaat is een stok achter de deur om deze droom te verwezenlijken.