Muziektherapeut en onderzoeker Jacinta van Hesselingen volgt de Master Vaktherapie. Deze noemt ze -“een prachtige kruisbestuiving van kennis.” Weten wat deze master haar brengt? Lees snel verder!

Muziektherapie

Mijn naam is Jacinta van Hesselingen, ik werk al bijna 12 jaar als muziektherapeut voor Kennemerhart in Haarlem. Kennemerhart is een zorgorganisatie voor ouderen met tien woonzorglocaties, meerdere dag- en ontmoetingscentra, een behandelcentrum. Ook wordt er thuiszorg geboden. Kennemerhart heeft één locatie met het Topcare predicaat: verpleeghuis Overspaarne. Hier heb ik jaren als muziektherapeut gewerkt en het komend jaar ben ik voor onderzoek betrokken bij deze locatie. Op deze locatie wonen zo’n 100 mensen met dementie met zeer complex probleemgedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd.

Naast mijn werk voor Kennemerhart heb ik dik acht jaar een eigen bedrijf gehad; Veerkracht Muziektherapie. In die hoedanigheid heb ik met veel doelgroepen mogen werken, en dat heeft me ontzettend veel geleerd over de kracht van muziektherapie.

Maar wat is muziektherapie eigenlijk?

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij muziek als middel wordt ingezet om emotionele, cognitieve, sociale en fysieke problemen te behandelen en te verbeteren. Door actief muziek te maken of naar muziek te luisteren, proberen we ingang te vinden bijë omde communicatie en ’t emotionele en/ of fysieke welzijn te verbeteren

Master Vaktherapie

Sinds september 2023 volg ik de Master Vaktherapie aan de HAN in Nijmegen. Dit is een onderzoeksmaster; dit betekent twee jaar lang verdieping binnen mijn eigen vak op het gebied van onderzoek. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan verder onderzoek op onze Topcare locatie.

De master heeft me tot nu toe veel vakverdieping gebracht; het is leerzaam meer te weten te komen over de werking van muziektherapie vanuit wetenschappelijke onderbouwing, en omdat deze master vaktherapie-breed is opgezet (ik volg modules met drama-, beeldend en psycho-motorisch therapeuten) is het een prachtige kruisbestuiving van kennis.

Resultaten muziektherapie

De wetenschappelijke basis voor muziektherapie is de afgelopen decennia aanzienlijk versterkt door onderzoek; de effectiviteit wordt steeds meer aangetoond. Los van de wetenschappelijk onderbouwing, vind ik het prachtig om te merken dat er in het werkveld steeds meer waarde wordt gehecht aan de psychosociale ondersteuning die muziektherapie kan bieden.

Afgelopen jaar heb ik een casestudy afgerond met een cliënt met Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit onderzoek bracht aan het licht dat muziektherapie ondersteunend kan zijn in het reguleren van spanning. Multi-disciplinair werken is hierbij ontzettend belangrijk: het is natuurlijk wenselijk dat de succeservaringen binnen muziektherapie kunnen worden vertaald naar de dagelijkse gang van de cliënt op de woonafdeling. Dit samenwerken met behandel- & zorgcollega’s maakt mijn werk interessant en bijzonder voldoening gevend.

Ik werk op de revalidatie-afdelingen geregeld samen met de logopedisten. Met hen geef ik SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia) Dit is een prachtige combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie, waarin er via een vastliggende methode stappen worden gemaakt van samen zingen naar weer vloeiender spreken.

Muziektherapie is ontzettend veelzijdig, ik hoop dat ik jullie bij het lezen van dit korte stuk ietwat geprikkeld heb om zelf eens op onderzoek te gaan naar wat muziektherapie als behandelvorm zou kunnen betekenen voor cliënten.