Terug naar overzicht

“We hebben ons er specifiek op gericht hoe een kwetsbare oudere toch weer naar huis kan gaan”

Interview met drs. Hans van Willenswaard, manager behandeling bij Zonnehuis Behandelcentrum en GZ-psycholoog voor ouderen. Hij werkt samen met de manager Manager GRZ en kortdurende zorg bij Zonnehuisgroep Amstelland-Amstelveen. Doel is om kwetsbare ouderen na revalidatie te helpen terugkeren naar de thuissituatie. De revalidatie bevindt zich in één locatie met 60 revalidatieplaatsen en 20 ELV-plaatsen. ELV is herstelgericht om weer thuis te kunnen wonen.

Hoe is jullie organisatie staande gebleven in de crisis? 

“Bij de uitbraak van het virus in maart zagen we op onze revalidatie-afdeling een groep mensen die graag naar huis wilde. Al snel werd duidelijk dat bezoek niet meer welkom was. Dat is heel heftig voor iemand die revalideert. Dan is steun van familie hard nodig. Ook zijn er mensen langer op de revalidatie gebleven, want tussentijds naar huis kon ook niet. Dan moesten ze thuisblijven. Er mocht natuurlijk niemand naar binnen die mogelijk het virus bij zich droeg.”

Hoe was dat na de eerste piek?

“Mensen waren huiverig om naar een instelling te gaan omdat ze bang waren om besmet te raken. En sommigen waren bang dat ze door een lockdown hun familie niet meer konden zien. Daarnaast kwamen er nauwelijks nieuwe cliënten want ziekenhuizen richtten zich volledig op coronazorg, en operaties werden uitgesteld. Wij kregen dus bijna geen nieuwe aanmeldingen uit de ziekenhuizen. Daardoor hebben we een periode gehad met leegstand van bedden.”

Wat deed dat met de mensen die bij jullie verbleven?

“Wij hadden in het begin geen testen dus we konden niet onderzoeken of iemand besmet was. Het duurde een paar weken voordat we dat hadden opgezet. Tot die tijd was het belang van de cliënt om zoveel mogelijk op de eigen kamer te blijven in plaats van naar de fitnessruimte of het restaurant te gaan. De behandelaar kwam op de kamer om therapie te geven.”

Hoe ging dat met nieuwe cliënten?

“Voor nieuwe cliënten hadden we het protocol van veertien dagen in quarantaine in een afzonderlijke kamer, dus dat weerhield veel mensen ervan om opgenomen te willen worden. Toen we eenmaal konden testen, wisten we natuurlijk of iemand besmet was en hebben we alleen de besmette cliënten in quarantaine gehouden. Zo konden de anderen zich weer vrij bewegen door onze instelling. Gelukkig is er niemand aan overleden, daar zijn we heel blij mee.”

Kun je zeggen wat jullie ervan hebben geleerd?

“Het was voortdurend nieuwe stappen zetten, alles logistiek strak organiseren en handelen op basis van voortschrijdend inzicht doorgaan. Een leerzaam en creatief proces, maar ook erg ingewikkeld. De maatregelen die we moesten nemen om het virus in te dammen en te voorkomen dat mensen ziek zouden worden, waren verstrekkend. We hebben ook een extra zorgpad voor ex-covid-patiënten gemaakt, een traject van opname tot en met ontslag. Daarbij hebben we ons er specifiek op gericht hoe een kwetsbare oudere toch weer naar huis kan gaan. Dus dat heeft ook tot innovatie geleid, onder meer met longfunctietraining.”

En nu de tweede golf een feit is? 

“We zijn grondig voorbereid en staan paraat. We hebben alle kennis en vaardigheden ruimschoots in huis om adequaat te kunnen handelen. Er zal ook wel weer een leegstand van bedden komen, maar tijdens de eerste golf hebben we ook GRZ-bedden kunnen vullen met mensen die ELV-zorg zochten dus bij leegstand zullen we ook weer herstelzorg bieden.”