Amsta | Fotografie: Suzanne Blanchard

Terug naar overzicht

"We hebben de wetenschap hard nodig om goede zorg te leveren"

Interview met Karin Bosch, programmamanager Innovatie en Ontwikkeling bij Amsta, woonzorginstelling voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met circa dertig locaties in Amsterdam.

Hoe kijk je terug op de eerste 3 maanden na de uitbraak van corona?

“Deze maanden hebben veel van ons gevraagd. In korte tijd zijn we omgeschakeld naar een crisisorganisatie. Vooropgesteld was deze periode hectisch, spannend en emotioneel zwaar, vooral voor mijn collega’s die nauw betrokken zijn bij de zorg voor onze bewoners . Maar ook is er een enorme saamhorigheid geweest. Door alle geledingen in de organisatie is er gefocust en hard gewerkt om de bewoners zoveel als mogelijk te beschermen tegen het virus. Hiertoe zijn we op een andere manier gaan werken, en hebben protocollen aangescherpt.”

Jij bent programmamanager Innovatie. Welke verandering wil je behouden?

“Al eerder had Amsta Microsoft Teams bij iedereen geïnstalleerd om op afstand met elkaar te kunnen werken, maar we kregen medewerkers nog niet zover om het daadwerkelijk te gaan gebruiken. Dat is nu wel het geval. Net als beeldbellen, dat is nu geïntegreerd op alle locaties en scheelt enorm aan reistijd. Deze crisis heeft ervoor gezorgd dat dergelijke innovaties sneller zijn omarmd.”

En nu, hoe pakken jullie de draad weer op? 

“We kijken momenteel terug op wat we hebben gedaan en hoe we het hebben gedaan. Kortweg, evalueren en reflecteren. Een van de geleerde lessen is hoe belangrijk een nauwe samenwerking tussen behandelaren en zorgteams is. Iedereen is het erover eens dat hierdoor de zorg aan de bewoners beter wordt. Het verhoogt significant de kwaliteit van de zorg en daarmee van hun leven.”

Wat heeft deze crisis nog meer duidelijk gemaakt? 

“Nooit eerder is zo haarscherp duidelijk geworden dat we wetenschap hard nodig hebben om goede zorg te leveren. Niet alleen in crisis, maar altijd. Een mooi voorbeeld in dit licht is hoe een van de verpleegkundigen op het idee kwam om, zodra we bewoners zijn gaan testen, alle data te registeren. Zoals de leeftijd, de ziekte, de ziekteverschijnselen en andere medische gegevens van alle geteste bewoners. Dat levert een schat aan informatie op en is zeer waardevol bij wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben we ons ook direct gemeld voor het landelijke onderzoek naar verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen, door Amsterdam UMC en enkele GGD’s.”

De proefvisitatie van Topcare die voor dit voorjaar was gepland, werd uitgesteld. Hoe staat het er nu voor?

“Deze proefvisitatie – aangevraagd voor onze locaties met bewoners met Korsakov – vindt half oktober plaats. Die zijn we met een multidisciplinair team aan het voorbereiden. Althans, ik zie het zo dat de proefvisitatie ons inzicht geeft in waar we nog tekortkomen en bijdraagt aan onze ontwikkeling tot een Topcare-afdeling. Onderzoek en praktijk nauw aan elkaar verbinden en onze expertise delen met anderen die er baat bij hebben, dat is onze stip op de horizon.”