Terug naar overzicht

"Iedereen vindt zichzelf de uitzondering"

Interview met Sanne de Gans en Jeanette Laterveer, beiden HBO-verpleegkundigen bij Topaz Overduin.

Hoe gaat het met jullie?
Op zich goed, het is een intensieve periode geweest. Eigenlijk stonden we altijd ‘aan’. We hebben bewoners met Covid-19 gehad op een afdeling voor mensen met dementie, maar (gelukkig) niet op de afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Er zijn wel bewoners met de ziekte van Huntington getest op het coronavirus, en dat gaf soms onrust. Sommige collega’s hadden vragen over de regels omdat ze lastig in te vullen en te volgen zouden zijn op een afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Uiteindelijk viel het mee en is de rust weergekeerd in Topaz Overduin. We zijn nu de balans aan het opmaken.

En wat staat er dan op de balans?
We waren goed voorbereid, onder meer met noodboxen. Dat zijn boxen met persoonlijke beschermende middelen, zodat we bij een Covid-19 verdenking snel konden handelen. Bij de inzet ervan bespraken we altijd eerst wat er op de afdeling nodig was.
Ook hebben we geleerd dat regels misschien duidelijkheid geven, maar geen ruimte bieden voor maatwerk. Sommige collega’s houden van de duidelijkheid van regels, anderen willen juist meer ruimte om te improviseren. Vanuit de teamleiders en afdelingen hebben we erop ingezet om onderling vertrouwen proberen te krijgen door middel van eerlijkheid en transparantie. En door te accepteren dat er verschillende manieren zijn waarop mensen met een bijzondere situatie omgaan. Zowel bewoners en familie als collega’s geven aan te snappen dat er regels moeten zijn, maar vinden vaak dat zij de uitzondering van de regel kunnen zijn.

Er wordt nu meer gepleit voor maatwerk door wetenschappers en politici
In het begin waren de regels en richtlijnen erg zwart-wit, wat veel duidelijkheid gaf, maar weinig ruimte bood voor persoonsgerichte zorg. Wel was het zwart-witte makkelijker op te volgen, dan het grijze gebied waar we nu zitten. Het grijze is prettig en biedt meer ruimte voor de bewoners, familie en collega’s. Alleen is het soms lastig voor iedereen, want het kan zorgen voor ruis en onduidelijkheid over hoe bepaalde regels te volgen of soms juist niet te volgen.

Zeker op een afdeling met Huntington is het soms niet mogelijk om aan heel generieke regels te voldoen. Zowel wat betreft de 1,5 meter, maar ook wat betreft de heropening van de afdeling voor bezoek. Dan is echt maatwerk nodig.

Wat willen jullie behouden uit de coronatijd?
Voor sommige bewoners was deze periode vreselijk en was het gemis overduidelijk. Maar, het is ons ook opgevallen dat voor sommige bewoners met dementie minder bezoek op de afdeling echt meer rust bracht. Het is daarom de wens om meer maatwerk te gaan leveren als het om bezoek gaat. Maatwerk is fijn voor de bewoners en past ook meer bij onze visie om persoonsgerichte zorg te bieden. Maar het kan wel lastig zijn als familie graag wil komen, maar bewoners meer gebaat zijn bij meer rust. Deze crisis dwingt ons om weer opnieuw na te denken over wat goede zorg is en wat onze gewoonten en regels eigenlijk zijn. We moeten onderzoeken wat het nieuwe normaal wordt.