Terug naar overzicht

Stimuleren, maar soms ook afremmen

Interview met dr. Marije Holstege, onderzoeker GRZ Plus, Joyce Tauladan, specialist ouderengeneeskunde De Zorgcirkel en Wendy Goos, manager GRZ Omring.

Jullie beginnen met een ‘CO-FIT +’ programma. Hoe kwamen jullie op dat idee?

“We zagen dat de huidige zorgpaden niet goed aansloten bij de behoefte van mensen met Covid-19 die kwamen revalideren. Deze patiënten hebben vaak een combinatie van complexe zorgvragen, zoals longproblematiek, lage belastbaarheid, angst en vermoeidheid. Dat vraagt om een samenvoeging van reguliere GRZ zorgpaden.”

“Er zijn landelijk veel aanbevelingen vanuit de diverse beroepsverenigingen gepubliceerd. Die wilden we samenvatten in één praktisch programma, aangevuld met kennis uit wetenschap en praktijk en in nauwe samenwerking met partners in de keten.”

Hoe doen jullie dat concreet?

“We maken ten eerste een onderverdeling in cliënten die nog besmettelijk zijn en cliënten die dat niet meer zijn. Dat is natuurlijk belangrijk in de dagelijkse zorg en voor de behandelaars. Zij moeten weten hoe ze mensen veilig kunnen benaderen. Er staan zo weinig mogelijk medewerkers in direct contact met de mensen die nog besmettelijk zijn. Behandelaars communiceren dan via een beeldverbinding met de patiënt, en instrueren mensen die wel in fysiek contact staan hoe zij de mensen kunnen helpen revalideren.”

“We hebben ook een ambulant programma voor als mensen weer thuis zijn. Het revalidatieproces voor deze groep cliënten zal vermoedelijk relatief lang zijn. Daarom is het dus belangrijk dat we doorgaan met de revalidatie als mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis of van de revalidatieafdeling af mogen.” 

Wat zijn nog meer kenmerken van deze nieuwe groep revalidanten?

“Kenmerkend is dat mensen soms heel actief zijn en helemaal geen ademnood lijken te hebben, maar dan toch een lage zuurstofsaturatie in hun bloed hebben. Dat vraagt extra oplettendheid van de zorg en behandelaars. We zijn geneigd om mensen te stimuleren, maar moeten nu soms mensen afremmen! Er is ook nog best veel onduidelijk. Zo lijkt het of mensen een fors delier hebben, maar daar kan ook een herseninfarct achter zitten. In elk geval is het herstel na een IC-opname echt een langdurig traject, waar alle behandelaars bij betrokken zullen zijn, maar ook geestelijke verzorging, in verband met angst en levensvragen.” 

Hoe nu verder?

“We hebben nog veel vragen over deze nieuwe groep revalidanten. Daarom zullen we ook nog veel onderzoek moeten doen om deze vorm van revalidatie echt goed af te stemmen op de behoeften van deze cliënten. We weten zelfs niet of het bij deze eerste groep blijft, of dat het een duurzame nieuwe doelgroep wordt.”

“Nu nemen de aantallen alweer af, maar niemand weet wat ons in het najaar nog te wachten staat. Het Longfonds anticipeert al echt op een nieuwe diagnose, Covid Associated Lung Disease (CALD). Er wordt extra geld voor onderzoek voor gereserveerd. Het is voor ons als ambitieuze professionals in een Topcare expertisecentrum natuurlijk ook wel een interessante uitdaging om deze nieuwe doelgroep de best mogelijke geriatrische revalidatie te bieden!”

De Hogeschool van Amsterdam, partner van GRZ Plus, vertelt over het gebruik van sensoren bij de revalidatie. En zie ook het vorige artikel in deze serie: een interview met Ineke Gerridzen.