Terug naar overzicht

Corona als verhaal

Interview met Lausanne Mies, lid visitatiecommissie Topcare en in het dagelijks leven trainer, gespecialiseerd in storytelling.

Hebben jullie alle visitaties moeten uitstellen?

Topcare had nogal wat visitaties gepland dit voorjaar, zowel proefvisitaties als toetredingsvisitaties. Ze zijn inderdaad allemaal uitgesteld. Verpleeghuizen hebben nu veel aan hun hoofd door het virus, maar ik kan me voorstellen dat uitstel voor de kandidaten frustrerend is. Zeker voor de organisaties die hun reflectieverslag al paraat hadden. Topcare is een continu proces; organisaties zijn er heel intensief mee bezig en dan gaat het opeens niet door. We plannen die visitaties nu dit najaar.

Gaan jullie dan op de oude voet verder?

We denken na over alternatieve vormen van visiteren. Tot nu toe deden we dat namelijk in een vrij klassieke opstelling, in gesprek met veel mensen aan een tafel. We praten nu over de mogelijkheden van online visiteren, of fysieke bijeenkomsten op 1,5 m afstand in grotere ruimten, of mengvormen daarvan. Als visitatiecommissie willen we graag de sfeer en de dynamiek in de organisaties kunnen proeven, dus een bezoek lijkt eigenlijk onmisbaar. Deze situatie daagt ons uit om te blijven innoveren. TopGGZ experimenteert nu met online visitaties. Ik ben benieuwd naar hun ervaringen daarmee.

Storytelling is jouw specialisme: welk verhaal maak je van corona?

We zitten samen in een collectief verhaal. Corona als de veelkoppige draak, die we moeten zien te verslaan. En waar we ook mee kunnen leren omgaan.  Voor verpleeghuiszorg is dit alles een nieuwe werkelijkheid, die nieuwe vragen en verhalen oproept: wat is de invloed van social distancing? Hoe gaan we om met bezoek? Elke betrokkene heeft eigen verhalen bij deze corona-situatie: de cliënt, de zorgverlener, de mantelzorger en de beleidsmaker. Verhalen die als ze gehoord en gedeeld worden, helpen om deze ellendige situatie betekenis te geven en ervan te leren.

Hoe doe je dat dan?

We kunnen met storytelling de verhalen bij elkaar brengen. Zo geven we betekenis aan de ervaringen en keuzes, successen en frustraties van onszelf en anderen. Verhalen geven aanleiding tot een dialoog over toekomstvisies. Zoals over de ‘veiligheid in verpleeghuizen’, versus ‘bezoek ten tijde van een virus’. Bestuurders besluiten nooit alleen op basis van feiten, maar ook op basis van de verhalen die we elkaar vertellen. Daarom is het belangrijk dat we verhalen serieus nemen. 

Opgetekend door David Engelhard op 6 mei ’20

 

Zie ook het vorige artikel in deze serie: een interview met Gea van Dijk.