Terug naar overzicht

‘e-GRZ lag al op de plank, maar krijgt nu vleugels.’

Een interview met Mark Versloot, fysiotherapeut bij Topcare expertisecentrum GRZ Naarderheem (Vivium) in Naarden.

Hoe gaat het bij jullie?

Eigenlijk wel goed. De doorstroom is minder groot omdat zowel de instroom als de uitstroom is vertraagd. Natuurlijk is onze GRZ-afdeling ook afgesloten voor bezoek. We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen moeten treffen, zoals een ‘één-locatie-beleid’ (dat is dat zorgprofessionals niet op verschillende locaties werken), gescheiden afdelingen en allerlei extra hygiëne-maatregelen.

Hebben jullie besmettingen in huis?

Bij Vivium zorgen we dagelijks voor bijna 3000 kwetsbare ouderen, waarvan 1500 bewoners verspreid over 13 locaties en 1500 cliënten in de wijk. Dat gaat natuurlijk vaak over zorg in de laatste fase van het leven. Zorg tot aan het moment van overlijden.
Of mensen aan corona overlijden, weten we niet altijd en dus kunnen we daar geen uitspraken over doen. Maar hoe dan ook legt dit alles nogal een emotionele en sociale last op de schouders van zowel cliënten als medewerkers.

Hoe gaan jullie als fysiotherapeuten om met de 1,5 meter-maatregel?

Die proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te handhaven, maar tijdens de behandelingen kan dat niet altijd. Er zijn momenten dat je cliënten toch moet aanraken. Ons werk lijkt wat dat betreft op dat van verpleegkundigen.

Welke creatieve oplossingen hebben jullie gevonden?

Het is interessant dat we nu veel meer inzetten op tele-behandelingen. Allerlei vormen van e-health, of e-GRZ zoals we dat noemen, krijgen nu extra prioriteit. Zeker nadat mensen met ontslag zijn, doen we veel meer online dan voorheen. We zijn over alles aan het nadenken en kunnen nu snel allerlei veranderingen invoeren.

Delen jullie je ervaringen met anderen?

We hebben contact met onze collega’s in de regio, maar het zou leuk zijn om ervaringen uit te wisselen met collega’s bij andere Topcare expertisecentra.

Deze hele crisis geeft namelijk een enorm gevoel van saamhorigheid. Er onstaat meer samenwerking tussen de disciplines en er is meer zorg voor elkaar.

 

Zie ook het vorige artikel in deze serie: Topcare in tijden van corona: Gea van Dijk