Terug naar overzicht

Zorgen met wetenschappelijke inzichten: een interview met Lia de Jongh, bestuurder van Topaz

 

Hoe gaat het bij jullie?

Naar omstandigheden goed. We houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Wetenschappelijke inzichten zijn bij ons als Topcare-expertisecentrum altijd al leidend geweest, maar zeker nu.

Levert dat wel eens dilemma’s op?

Ja, natuurlijk, de hele tijd. Neem ons besluit om onze huizen te sluiten voor publiek. Dat deden wij al voordat het verplicht werd gesteld. Reden was dat wij als maatschappelijke organisatie de opdracht hebben om zowel onze bewoners als ons personeel te beschermen. Maar het is natuurlijk hartverscheurend voor familie en bewoners als ze elkaar niet meer van dichtbij kunnen zien.

Ook voor de medewerkers is het lastig dat áls bewoners besmet raken – en dat gebeurde bij ons natuurlijk ook – dat zij zich daar als enig contact met de buitenwereld erg schuldig over voelen. Ik zeg ze steeds dat ik dat totaal niet zo zie. Maar zij willen zo graag het beste voor onze bewoners, dat ze zich soms over-verantwoordelijk voelen. Dat zijn allemaal consequenties van een op zich rationele, weldoordachte strategie.

En hoe nu verder?

Zolang niet is aangetoond dat bezoek verantwoord kan, is het levensgevaarlijk en zullen we dat tot het minimum moeten beperken. We hopen natuurlijk op een vaccin, maar tot die tijd zullen we optimaal bescherming moeten bieden. Vergeet niet dat ook onze medewerkers en hun familie en omgeving zich veel zorgen maken. Als werkgever hebben we ook naar hen een enorme verantwoordelijkheid.

Natuurlijk kunnen we wel al nadenken over een versoepeling. Daarbij kunnen we leren van andere zorginstellingen met zeer kwetsbare patiënten, zoals een ziekenhuisafdeling voor neonatologie of transplantaties. Juist de wetenschap kan deze verbindingen tot stand brengen.

Waar lig je wakker van?

Nou, de situatie op zich is al om flink van wakker te liggen. Maar twee dingen springen er nog uit: ten eerste het tekort aan beschermende materialen in onze sector. Er ging zo veel aandacht naar de IC’s – op zich terecht – dat de bevoorrading van de verpleeghuizen te laat op gang kwam. Ten tweede is de regionale samenwerking zo belangrijk. Als andere zorgaanbieders in de regio tegen het advies in wél bepaalde middelen geven aan hun personeel, leidt dat onmiddellijk tot ongerustheid onder onze medewerkers. Dat werkt niet, we moeten écht samen optrekken.

Hoe geef jij leiding in deze tijd?

Ik zag in februari al dat dit groot kon gaan worden, en heb toen al een crisisteam ingericht. Ik zit daar wel in en denk mee, maar de leiding daarvan heb ik gedelegeerd naar een domeinmanager uit het primair proces. Zij staat dichter bij de werkvloer en weet beter wat daar moet gebeuren. Ik geef de vrijheid aan de professionals om snel zelf besluiten te nemen. Dat is leiderschap door te volgen, het te durven overlaten aan professionals, want die maken echt wel de juiste keuzes.

Waar ben je trots op?

Onze medewerkers werken keihard! Zonder gemor en als het kan zelfs met humor, zetten zij zich aan hun taak om zo goed mogelijk te zorgen voor onze bewoners én elkaar. Dat is ook wel weer mooi van zo’n crisis: de neuzen staan dezelfde kant op en iedereen – ook de ondersteunende diensten als ICT en P&O – doet waarvoor we bestaan: optimale zorg en behandeling bieden voor onze kwetsbare cliënten.

Gesproken op 16 april 2020, opgetekend door David Engelhard

 

Zie ook het vorige artikel in deze serie: Topcare in tijden van corona