In Nederland verwachten we uitstekende zorg voor kwetsbare patiënten. Meestal is die zorg ook inderdaad heel goed. Maar het kan nog veel beter. Zoals voor mevrouw Pieterse, die door de ziekte van Huntington niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij wordt verpleegd in een Topcare-expertisecentrum waar de behandelaren en verzorgenden gespecialiseerd zijn in Huntington. Zij doen mee met onderzoek, bijvoorbeeld naar slikstoornissen. En daar heeft mevrouw Pieterse wat aan, want zo kan zij langer zelfstandig blijven eten. Topcare is daarmee de wind in de zeilen voor betere zorg en behandeling.

Topcare-expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren. Zo wordt er onder meer veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen. Maar ook bijvoorbeeld naar nieuwe methodieken voor de begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Topcare heeft een aantal scherp geformuleerde criteria opgesteld waaraan een Topcare-expertisecentrum moet voldoen. Na een zorgvuldige visitatie kunnen centra zo een Topcare-predicaat ontvangen.