In Nederland verwachten we uitstekende zorg voor kwetsbare patiënten, en meestal is die zorg inderdaad heel goed. Maar het kan nog veel beter. Zoals voor mevrouw Pieterse, die door de ziekte van Huntington niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij wordt verpleegd in een Topcare-centrum waar de behandelaren en verzorgenden gespecialiseerd zijn in Huntington. Zij doen mee met onderzoek, bijvoorbeeld naar slikstoornissen. En daar heeft mevrouw Pieterse wat aan, want zo kan zij langer zelfstandig blijven eten. Topcare is daarmee de wind in de zeilen voor betere zorg en behandeling.

Topcare-centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling, onder meer door onderzoek en langdurige samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals uit verschillende ambitieuze zorginstellingen samenwerken, en samen blijven leren. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen.

Topcare heeft een aantal scherp geformuleerde criteria opgesteld waaraan een Topcare-centrum moet voldoen. Na een zorgvuldige visitatie kunnen centra zo een Topcare-predicaat ontvangen.